Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Współczesne niewolnictwo

· W przemówieniu skierowanym do członków Grupy św. Marty Papież potępia ·

„Współczesne formy niewolnictwa są znacznie bardziej rozpowszechnione niż można sobie wyobrazić, nawet – ku naszemu wstydowi i zgorszeniu – w najlepiej prosperujących spośród naszych społeczeństw”; zwrócił na to uwagę Papież podczas audiencji dla Grupy św. Marty, którą przyjął w piątek rano, 9 lutego, w Sali Klementyńskiej, na zakończenie dorocznej konferencji poświęconej walce z handlem ludźmi.

W swoim przemówieniu Papież otwarcie potępił „rozmaite formy wspólnictwa, przez które społeczeństwo toleruje i popiera, w szczególności w zakresie handlu w celach seksualnych, wykorzystywanie bezbronnych mężczyzn, kobiet i dzieci”. Jest to sytuacja, której nie mogą nie uwzględniać rozmaite „inicjatywy ukierunkowane na zwalczanie” tego dramatycznego zjawiska. W istocie przy realizacji „celu, jakim jest rozbicie sieci przestępczych”, w konkretnych strategiach i działaniach „trzeba coraz bardziej uwzględniać najszersze sektory powiązane, jak na przykład odpowiedzialne korzystanie z technologii i środków komunikacji”, nie mówiąc o „badaniu etycznych implikacji modeli wzrostu gospodarczego, które dają pierwszeństwo zyskowi przed osobami”.

Nawiązując w szczególności do prac konferencji, Papież podkreślił zobowiązanie „do wypracowania ogólnoświatowego punktu widzenia odnośnie do handlu ludźmi i współczesnych form niewolnictwa”. W tym sensie uczestnicy spotkania są wzywani do „przyczynienia się w zasadniczy sposób do mierzenia się z przyczynami i skutkami tej współczesnej plagi, która nadal powoduje nieopisane cierpienia ludzkie”.

„Mam nadzieję – stwierdził Franciszek – że te dni refleksji i dzielenia się doświadczeniami, ukazały w jaśniejszym świetle wzajemne oddziaływanie kwestii globalnych i lokalnych związanych z handlem ludźmi”. Odnośnie do tego Papież wyraził swoją „ufność, że wasze dyskusje z tych dni pomogą również zwiększyć świadomość coraz większej potrzeby pomagania ofiarom tych zbrodni i towarzyszenia im w procesie reintegracji społecznej i przywracania ich godności ludzkiej”. Kościół ze swej strony „wdzięczny jest za każdy wysiłek podejmowany w celu niesienia balsamu Bożego miłosierdzia tym, którzy cierpią, gdyż to stanowi również istotny krok ku uzdrowieniu i odnowie społeczeństwa jako całości”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI