Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wspaniała siła

· ​Papież zachęca spółdzielnie do zaangażowania w rozwój uczciwej gospodarki ·

«Chrześcijaństwo ma wspaniałe bogactwo sił». Słowa Rerum novarum, które Leon XIII wypowiedział błogosławiąc początki włoskiego katolickiego ruchu spółdzielczego zabrzmiały dziś, w sobotę 28 lutego rano w Auli Pawła VI. Przytoczył je Papież Franciszek, przemawiając do sześciu tysięcy członków Konfederacji włoskich spółdzielni, których przyjął na audiencji w siedemdziesiątą rocznicę ponownego założenia. Confcooperative została założona w 1919 r. w odpowiedzi na encyklikę społeczną Papieża Pecciego, lecz została rozwiązana w okresie faszyzmu i ponownie założona w 1945 r.

Papież nazwał ruch spółdzielczy «skutecznym lekarstwem na problem bezrobocia i różne formy społecznych trudności», a następnie przypomniał nauczanie swoich poprzedników, podkreślając jego aktualnośś w naszych czasach, naznaczonych przez kryzys i «kulturę odrzucenia, umacnianą przez siły, które kierują polityką ekonomiczno-finansową zglobalizowanego świata, w którego centrum jest bożek pieniądz». Dlatego w swoim przemówieniu – wzbogaconym przez liczne uwagi improwizowane – wezwał do tego, by patrzeć «przed siebie: na nowe perspektywy, nowe formy odpowiedzialności i inicjatywy». W tym zadaniu, dodał cytując Leona XIII, «aby zglobalizować solidarność ‘chrześcijaństwo ma wspaniałe bogactwo sił’». Toteż zachęcił do tego, by «myśleć o niesamowitym wzroście bezrobocia, o nieustannie płynących łzach ubogich, o potrzebie powrotu do takiego rozwoju, który prowadziłby do prawdziwie integralnego postępu osoby» oraz o «potrzebach związanych z opieką zdrowotną, których dzisiejsze państwa opiekuńcze nie są już w stanie zaspokoić».

Praktycznie rzecz biorąc Papież Begoglio wyraził nadzieję na dokonanie «wielkiego skoku naprzód» w zakresie solidarności i przedstawił obecnym trzy konkretne zachęty: by dalej byli motorem, który wspiera i umacnia najsłabszą część społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych, będących częściej niż inni ofiarami «pracy na czarno»; by realizowali nowe rozwiązania w zakresie systemu państwa opiekuńczego, zwłaszcza w dziedzinie opieki zdrowotnej; by łączyli gospodarkę ze sprawiedliwością społeczną, z godnością i wartością osób; harmonijnie łączyli pracę i potrzeby rodziny; i na koniec, by skupiali dobre środki w realizacji dobrych dzieł. «Spółdzielnie – wyjaśnił omawiając ten punkt – na ogół nie były zakładane przez wielkich kapitalistów. Papież natomiast mówi wam: musicie inwestować i musicie inwestować dobrze! Niech bądzie więcej współpracy między spółdzielniami bankowymi i przedsiębiorstwami; płaćcie godziwe pensje pracownikom». Cel, jakim jest równość, musi iść w parze z przejrzystością i rzetelnością. Bowiem spółdzielnia przede wszystkim «musi promować gospodarkę uczciwą».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI