Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wsłuchajmy się w krzyk ofiar

· ​Papież ma nadzieję, że szczyt humanitarny w Stambule stanie się przełomem dla milionów osób potrzebujących ochrony ·

„Wsłuchajmy się w krzyk ofiar i tych, którzy cierpią. Pozwólmy, aby dali nam lekcję człowieczeństwa”. Takie jest „zadanie” przedstawione przez Papieża Franciszka w przesłaniu skierowanym do sekretarza generalnego ONZ Bana-Ki-Moona, z okazji pierwszego światowego szczytu humanitarnego, który odbywał się w poniedziałek 23 i we wtorek 24 maja w Stambule. W tekście – odczytanym po południu w dniu inauguracji przez kardynała Sekretarza Stanu, który stał na czele delegacji Stolicy Apostolskiej – Papież wskazuje także konkretne przykłady w tej dziedzinie: „Nie powinno być ani jednej rodziny bez domu, żadnego uchodźcy, który by nie został przyjęty, żadnej osoby pozbawionej godności, rannego bez opieki pozostawionego bez leczenia, dziecka pozbawionego dzieciństwa, młodych ludzi bez przyszłości, osoby starszej bez godnej starości”. Właśnie aby odpowiedzieć na to „wyzwanie”, Franciszek proponuje rozwiązania polegające na zmianie „naszego stylu życia, polityki, wyborów ekonomicznych,zachowań i postaw kulturowej wyższości. Ponieważ, wyjaśnił, „ucząc się od ofiar i tych, którzy cierpią, będziemy mogli zbudować bardziej ludzki świat”.

Po określeniu szczytu odbywającego się w tureckim mieście jako „punktu zwrotnego w życiu milionów ludzi, którzy potrzebują ochrony, opieki i pomocy, a także pragną godnej przyszłości”, Papież wyraził nadzieję, że motywacją do podejmowania wysiłków przez uczestników będzie „szczera solidarność oraz prawdziwy i głęboki szacunek dla praw i godności osób cierpiących z powodu konfliktów, przemocy, prześladowań i katastrof naturalnych”. Następnie potępił to, że zbyt wiele interesów „uniemożliwia dzisiaj rozwiązanie konfliktów”, a „wysiłki humanitarne” są „warunkowane przez naciski komercyjne i ideologiczne”. Stąd wezwanie do odnowionego zaangażowania „w ochronę każdej osoby w jej codziennym życiu i w ochronę jej godności i praw człowieka, bezpieczeństwa i wszechstronnych potrzeb”, przy jednoczesnym zachowaniu „wolności oraz społecznej i kulturowej tożsamości narodów; nie pozwalając, by to prowadziło do zamknięcia, lecz przeciwnie, sprzyjało kooperacji, dialogowi a zwłaszcza pokojowi”.

Link do przesłania Papieża   

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI