Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wolontariuszka roku

Federacja organizacji chrześcijańskiej ochotniczej służby międzynarodowej Focsiv (Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario) przyznała tę nagrodę pani Marii Luizie Cortinovis za jej pracę z dziećmi w Ekwadorze. W Colegio San Gabriel, które założyła wraz z mężem w miejscowości La Troncal ponad czterdzieści lat temu, pani Cortinovis zajmuje się kształceniem i edukacją młodzieży pochodzącej głównie z ubogich i najuboższych rodzin. «Zakładając tę szkołę postawiła na młodzież poprzez integralną formację osoby: ci młodzi są przyszłością narodu i nadzieją na bardziej braterskie i sprawiedliwe społeczeństwo», czytamy w uzasadnieniu nagrody. Zdaniem pani Cortinovis, siedemdziesięcioczteroletniej Włoszki urodzonej w Bergamo, wykształcenie i formacja są potrzebne, by «położyć kres owemu uzależnieniu, które zmusza nas do spuszczania głowy. Musimy dać tym, którzy są pozbawieni szans, możliwość patrzenia prosto w oczy ludziom i dokonywania spójnych, słusznych, indywidualnych wyborów własnych, nie kierując się cudzymi». Projekt formacyjny Colegio San Gabriel dysponuje dwiema szkołami – podstawową i zawodową oferującą różne specjalizacje w dziedzinie rzemiosła i przemysłu. Przy szkole istnieje internat i jednostka produkcyjna, której celem jest zapewnianie zasobów finansowych dla szkoły we współpracy z nauczycielami i uczniami. To nasz wkład w sprawę sprawiedliwości i pokoju społecznego w kraju, który nie nie do końca jeszcze odrzucił logikę separacji klasowej. «Nagroda nie należy do mnie — wyjaśnia — ale do wielu: do wolontariuszy, ludzi zaangażowanych w budowanie lepszego świata, którzy żyją i nadają sens swojemu życiu w poczuciu solidarności, ale także i przede wszystkim do wszystkich osób, które pozostały w Ekwadorze. Naszą wspólnotę edukacyjną tworzą dzieci i młodzież, nauczyciele i rodzice; wszyscy pracujemy razem, by zbudować inną wizję krajów rozwijających się». 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

11 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI