Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wolność dla każdej religii

· Papież Franciszek wraz z patriarchami i arcybiskupami większymi Katolickich Kościołów Wschodnich skierował apel do odpowiedzialnych za narody ·

Biskup Rzymu nie zazna pokoju, dopóki będzie się naruszać godność ludzi i okradać ich z przyszłości

„Nie gódźmy się na myślenie o Bliskim Wschodzie bez chrześcijan”. Papież wyraził w ten sposób wielkie zatroskanie sytuacją chrześcijan w tym regionie – dziś rano, w czwartek 21 listopada – wobec patriarchów i arcybiskupów większych Katolickich Kościołów Wschodnich, zebranych na sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Co więcej, korzystając z ich obecności, Papież Franciszek poprosił, aby wspólnie zaapelować „o poszanowanie prawa wszystkich do godnego życia i wolnego wyznawania własnej wiary”. Prosił o wspólną modlitwę, bowiem ona „rozbraja głupotę i rodzi dialog, tam gdzie jest otwarty konflikt”.

To było chyba głównym punktem spotkania Papieża ze zwierzchnikami i ojcami Katolickich Kościołów Wschodnich i z przedstawicielami Kongregacji, które odbyło się w Sali Klementyńskiej w ramach sesji plenarnej tej dykasterii.

„Biskup Rzymu – powiedział Papież Franciszek – nie zazna spokoju, dopóki będą mężczyźni i kobiety jakiejkolwiek religii poniżani w swej godności, pozbawiani niezbędnych środków do przetrwania, okradani z przyszłości, sprowadzani do kondycji uchodźców i uciekinierów”. Obejmuje zatem swoją troską wszystkich wierzących, nie tylko chrześcijan. Katolików Wschodu zapewnił o szczególnej bliskości. Mówił o tym nieco wcześniej, w czasie spotkania w wąskim gronie z patriarchami i arcybiskupami większymi w Sali Konsystorza. „Poprzez wasze twarze – powiedział – widzę wasze Kościoły i chciałbym przede wszystkim zapewnić o mojej bliskości i modlitwie za owczarnię, którą Pan powierzył każdemu z was”. I z myślą o tej owczarni, małej czy dużej, Papież przypomniał, że aby być wiarygodnym, trzeba zapewnić „przejrzystość w zarządzaniu dobrami i troskę w obliczu każdej słabości i potrzeby”.

O bliskości Papież zapewnił także wiernych z Ziemi Świętej w przesłaniu skierowanym do łacińskiego patriarchy Jerozolimy Fouada Twala, który w ubiegłą niedzielę przewodniczył Mszy św. w Nazarecie na zakończenie Roku Wiary. Papież przypomniał, że właśnie w Ziemi Świętej jest źródło naszej wiary, i podziękował chrześcijanom za wierne strzeżenie miejsc świętych i za odwagę ich świadectwa.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

7 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI