Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wolni od zepsucia

· ​Papież Franciszek wzywa chrześcijan, by nie ulegali pokusom rywalizacji, arogancji i przeciętności ·

«Eucharystia nie jest nagrodą dla dobrych, lecz siłą dla słabych, dla grzeszników», jedynym prawdziwym antidotum, które może uwolnić człowieka od zepsucia. Późnym popołudniem w czwartek 4 czerwca, odprawiając Mszę św. w uroczystość Bożego Ciała na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie, katedrą Rzymu, przed procesją eucharystyczną do bazyliki Matki Boskiej Większej, na nowo Papież Franciszek surowo przestrzegł przed niebezpieczeństwem zepsucia. Wzbogacając, jak zwykle, przygotowany tekst improwizowanymi uwagami, Papież przestrzegł przed dwojakim zagrożeniem, zdefiniowanym słowami «rozbicie» i «upokorzenie». W odniesieniu do pierwszego podkreślił, że do rozbicia dochodzi wtedy, gdy «nie żyjemy w braterstwie, kiedy rywalizujemy, by zajmować pierwsze miejsca, kiedy nie stać nas na odwagę, by dawać świadectwo o miłości». Przeciwieństwem tego jest «Eucharystia, która pozwala nam uniknąć rozbicia. Żywiąc się nią, włączamy się w wędrówkę, która nie dopuszcza rozbicia». Dlatego że, wyjaśnił, «Chrystus wymaga, by siła miłości przezwyciężyła wszelkie rozdarcia, a jednocześnie by stawała się wspólnotą również z najuboższym, wsparciem dla słabego, braterską opieką nad tymi, którym trudno jest udźwignąć ciężar życia codziennego i zagraża im utrata wiary».

W odniesieniu do drugiego słowa Franciszek podkreślił, że oznacza ono «rozwadnianie naszej chrześcijańskiej godności», a więc «uleganie bałwochwalstwom naszych czasów, takim jak wygląd zewnętrzny, konsumpcja, 'ja' jako centrum wszystkiego; ale również rywalizacja, arogancja, nie przyznawanie się nigdy, że popełnia się błędy lub potrzebuje pomocy». Wszystko to «upokarza nas bowiem, czyni z nas chrześcijan przeciętnych, letnich, bez smaku, pogan». Stąd wezwanie do tego, by pić ze źródła, którym jest krew Chrystusa, «by chronić się przed niebezpieczeństwem zepsucia. Wówczas doznamy łaski przeobrażenia: pozostaniemy zawsze biednymi grzesznikami, ale krew Chrystusa wyzwoli nas z naszych grzechów i przywróci nam naszą godność».

Homilia Papieża  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI