Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wolni od bożków

· Podczas pierwszej audiencji generalnej po przerwie letniej Papież mówi o przykazaniach ·

„Aby kochać naprawdę, trzeba być wolnymi od bożków” - tak brzmiała wskazówka Papieża dla wiernych zgromadzonych w Auli Pawła VI na audiencji generalnej 1 sierpnia.

Wznawiając po lipcowej przerwie letniej cotygodniowe spotkania w środę rano, Papież kontynuował cykl katechez o Dekalogu, omawiając pierwsze przykazanie, odnoszące się do kwestii bałwochwalstwa. „Jest to ludzka skłonność – powiedział – która nie oszczędza ani wierzących, ani ateistów”. Toteż można „można się wychować w rodzinie chrześcijańskiej z nazwy, ale skoncentrowanej w rzeczywistości na punktach odniesienia obcych Ewangelii”, tych, które proponuje „supermarket bożków”, a mogą to być „przedmioty, obrazy, idee i role”. I, jak często się zdarza, sięgając do swoich doświadczeń z okresu, kiedy był arcybiskupem Buenos Aires, Papież dodał do przygotowanego tekstu parę uwag na temat tych bożków. Przypomniał na przykład park w stolicy Argentyny, „w którym było ponad pięćdziesiąt stolików, a przy każdym dwa krzesła”, gdzie ludzie siadali, by dać sobie powróżyć z kart, z kart Tarota, by poznać przyszłość. „To jest bałwochwalstwo naszych czasów”, skomentował. A ponieważ „bożki domagają się kultu, rytuałów”, człowiek przed nimi pada na kolana. I tak, w starożytności „bożkom składano ofiary z ludzi”, dziś „dla kariery poświęca się dzieci, zaniedbując je lub po prostu ich nie rodząc”. Bo, dodał, „bożki domagają się krwi”. Wskazał też „struktury ekonomiczne, które poświęcają ludzkie życie dla większych zysków”, a także tendencję do niszczenia rodzin i dawania młodym niszczących wzorów.

Stąd wezwanie, by przeciwstawiać „konkretność prawdziwego Boga płynności bożków”, które płynie z pierwszego przykazania.

O konieczności stawania przed Bogiem „takimi, jacy jesteśmy, bez upiększeń, bez przebrania, z zaletami i ograniczeniami”, zadając sobie pytanie, „jak najlepiej mogę służyć Jemu i bliźniemu”, Papież mówił do 70 tysięcy ministrantów, zgromadzonych we wtorek 31 lipca na placu św. Piotra z okazji ich międzynarodowej pielgrzymki.

„Trzeba się natrudzić, by zawsze postępować dobrze i stać się świętymi”, powiedział odpowiadając na kilka pytań zgromadzonych i przypominając im, że „droga do świętości nie jest dla leniwych” oraz wzywając, by byli „mocno zakorzenieni w przyjaźni z Bogiem, wdzięczni za Jego miłość i pragnący Mu służyć” przede wszystkim przez uczynki miłosierdzia.

Audiencja generalna po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI