Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wołanie spragnionych

· Wypowiedź kard. Turksona podczas Światowego Tygodnia Wody ·

„To hańba, że tak wielu naszych braci i sióstr systematycznie cierpi pragnienie lub są zmuszeni pić wodę niezdatną do picia; że ich potrzeby są drugorzędne w porównaniu z wymogami przemysłu, który pochłania zbyt wiele i zanieczyszcza to, co pozostaje; że rządy realizują inne priorytety, a ignorują ich pełne pragnienia wołanie”. Te wyraźne słowa wypowiedział kard. Peter Kodwo Appiah Turkson, który zabrał głos podczas Światowego Tygodnia Wody – odbywa się on w Sztokholmie i potrwa do 2 września – inaugurując w poniedziałek 29 sierpnia obrady okrągłego stołu, poświęcone tematowi „Woda a wiary”, czyli roli religii w realizowaniu celów zrównoważonego rozwoju.

To „dar” – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” – jest kluczowym słowem, które trzeba zrozumieć, jeżeli świat chce wywiązać się z zadania, jakim jest „uczynienie rzeczywistością powszechnego i zrównoważonego dostępu do wody”. Bowiem tylko pod warunkiem, że zrozumie się, iż „nasza planeta, jej zasoby i ekosystemy są wspaniałym darem”, za który trzeba czuć się odpowiedzialnym, także „dla przyszłych pokoleń”, człowiek będzie miał właściwą motywację, aby zająć się tym planetarnym problemem i go rozwiązać. Bardzo wyraźna jest świadomość we wspólnocie katolickiej, dodał kardynał, występująca także w innych religiach i tradycjach duchowości, że „życie ludzkie jest darem”, i wiemy, że „natura została nam dana, aby dzielili się nią wszyscy ludzie, pokolenie po pokoleniu, i że cała rodzina ludzka jest wezwana do troszczenia się o nasz wspólny dom”.

Uwrażliwienie co do zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych, wyjaśnił kard. Turkson, jest tylko jednym z wielu aspektów, ukazujących silny związek między wiarą a rozwojem. Nie przypadkiem „owocna współpraca między religiami jest już prowadzona w różnych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo żywnościowe, inwestycje, oświata, zarządzanie zasobami naturalnymi i pomoc migrantom” Są to zasadnicze dziedziny współpracy, bowiem działanie w tych zakresach, aby mogło być naprawdę skuteczne, nie powinno opierać się tylko na danych naukowych, ale musi budować swoje fundamenty na silnym czynniku motywacyjnym: „Nauka – powiedział przewodniczący „Iustitia et Pax” – może wyjaśnić tylko konkretną rzeczywistość, jej istotę i związki przyczynowe, może prawdopodobnie ocenić stopień zanieczyszczenia w głębi oceanów czy wokół stanowiska kopalnianego, przewidując negatywne skutki i proponując środki zaradcze”; jednak nauka „nie jest w stanie dostarczyć motywacji do szlachetnego działania”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI