Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wojna światowa o wodę

· Papież woła na alarm ·

Czy świat zmierza „ku wielkiej wojnie światowej o wodę”? To pełne niepokoju pytanie postawił Papież w piątek po południu, 24 lutego, podczas sesji zamykającej seminarium poświęcone prawu do wody, zorganizowane przez Papieską Akademię Nauk, które rozpoczęło się poprzedniego dnia w watykańskiej Casina Pio IV.

W obecności uczonych, ekspertów i przedstawicieli religii, przybyłych z pięciu kontynentów, Papież ponownie alarmująco wyraził się na temat kryzysu związanego z wodą na świecie, przypominając, że każdego dnia tysiąc dzieci umiera „z powodu chorób związanych z wodą”, a miliony osób „spożywa wodę zanieczyszczoną”; są to dane „wstrząsające” – skomentował – wobec których „nie można być obojętnym” i które skłaniają do działania, żeby, ”powstrzymać i odwrócić tę sytuację”. Według Franciszka, „nie jest późno, ale jest rzeczą pilną uświadomienie sobie, jak potrzebna jest woda i jak istotne znaczenie ma dla dobra ludzkości”.

Papież potwierdził, że „tam, gdzie jest woda, jest życie”. Jednak, uściślił, „nie wszystka woda jest życiem: tylko woda bezpieczna i dobrej jakości”, taka, która – powiedział, cytując św. Franciszka – „służy z pokorą”. Wynika stąd, że „każda osoba ma prawo mieć dostęp do wody pitnej i bezpiecznej”; chodzi zatem o „zasadnicze prawo człowieka i jedną z kluczowych kwestii we współczesnym świecie”.

W tej perspektywie staje się „konieczne przyznanie wodzie centralnego miejsca, na jakie zasługuje w sferze polityki publicznej”. Zdaniem Papieża, „jest rzeczą nieodzowną głoszenie tego zasadniczego prawa człowieka i bronienie go, ale także konkretne działanie i zapewnienie politycznego i prawnego zaangażowania w sprawie wody”. Franciszek w szczególności wezwał wszystkie państwa do wprowadzania w życie rezolucji przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2010 r. w kwestii prawa do wody pitnej i do higieny. Albowiem „prawo od wody ma decydujące znaczenie dla przeżycia osób i decyduje o przyszłości ludzkości”, powtórzył z naciskiem, dodając zaraz po tym: „Zastanawiam się, czy w tej 'trzeciej wojnie światowej w kawałkach', którą przeżywamy, nie zmierzamy ku wielkiej wojnie światowej o wodę”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI