Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Woda, która płynie w Kościele

· Msza św. Papieża w Domu św. Marty ·

Trzeba się modlić, aby w Kościele mogła zawsze płynąć woda łaski, aby zawsze był on oparty na Chrystusie i dochowywał Mu wierności, a jego członkowie aby każdego dnia pozwalali się nawracać Jezusowi. Papież Franciszek napominał co do tego wiernych, którzy uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej w kaplicy Domu św. Marty dziś rano, w sobotę 9 listopada. Papież przypomniał o znaczeniu liturgicznego święta poświęcenia bazyliki laterańskiej, katedry Rzymu, która określana jest tytułem „matki wszystkich kościołów Rzymu i świata”; jest to – powiedział – święto Rzymu-miasta, Kościoła Rzymu i Kościoła powszechnego. Później z czytań wydobył trzy ikony, które mówią o Kościele. Z pierwszego czytania (Ez 47, 1-2., 8-9. 12) i z Psalmu 45 zaczerpnął obraz strumienia wody wypływającej spod świątyni, która raduje Boże miasto, symbol łaski, która umacnia i karmi życie Kościoła. Z drugiego czytania (1 Kor, 3, 9-11. 16-17) – obraz kamienia, którym jest Jezus Chrystus, fundamentu, na którym zbudowany jest Kościół. Z Ewangelii o oczyszczeniu świątyni (J 2, 13-22) – obraz reformy Kościoła: Ecclesia semper reformanda , „Kościoła, który zawsze musi się odnawiać, ponieważ jego członkowie są grzesznikami i potrzebują nawrócenia.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI