Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Woda dla globalnej wioski

· Przesłanie Papieża na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego ·

„Pragnę zwrócić uwagę na kwestię wody, elementu bardzo prostego i cennego, do którego, niestety, wielu ma dostęp trudny, jeżeli nie niemożliwy”. W Światowym Dniu Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego – obchodzonym 1 września, „w łączności z braćmi i siostrami prawosławnymi oraz z udziałem innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich” – Papież Franciszek potwierdza „istotne, fundamentalne i powszechne prawo człowieka”, które zbyt często nie jest gwarantowane i jest zagrożone przez niezdolność człowieka do tego, by „odpowiedzialnie chronić świat stworzony”.

W przesłaniu napisanym na tę okoliczność Papież skupia uwagę na „siostrze wodzie”, elemencie zasadniczym dla życia, do którego sprowadzają się wprost lub pośrednio „najdelikatniejsze problemy naszych czasów, takie jak kwestie związane z migracją, zmianami klimatu, prawem do korzystania z dóbr podstawowych”. Pierwszy apel Papieża dotyczy właśnie „ochrony źródeł i zbiorników wodnych”. Świat stał się już „globalną wioską”, ale ten świat, pisze, „ma poważny dług społeczny względem ubogich, którzy nie mają dostępu do wody pitnej”. Nie wystarczają tylko „osobiste gesty miłości”, ale potrzebne są „konkretne decyzje i nieustanne zaangażowanie, by zapewnić wszystkim” to podstawowe dobro. Dobro, które, niestety, jest zagrożone przez bezmyślne postępowanie człowieka i przez nikłą wrażliwość ekologiczną, która bywa podporządkowana „utylitarnemu kryterium wydajności i produktywności dla zysku indywidualnego”. Jest to rzeczywistość, której konsekwencje ponoszą także wielkie obszary wód, pokrywających planetę: „Nie możemy pozwolić – stwierdza Papież – aby morza i oceany były zapełniane bezwładnymi masami pływającego plastiku”.

Na morzach ponadto rozgrywa się jedna z największych tragedii tych czasów – tragedia migrantów i uchodźców: „Módlmy się – dodaje Franciszek – aby wody nie były znakiem podziału między narodami, ale znakiem spotkania dla wspólnoty ludzkiej”.

Ta modlitwa dołącza się do modlitw w intencji osób poświęcających się apostolstwu ludzi morza oraz tych, którzy angażują się w ochronę środowiska naturalnego, a przede wszystkim w intencji „młodych pokoleń”, aby „coraz bardziej poznawały i szanowały wspólny dom”.

Sprawa ochrony świata stworzonego była również głównym tematem audiencji, która odbyła się w sobotę 1 września rano w Sali Klementyńskiej. Papież przyjął na niej około stu przedsiębiorców – uczestników spotkania poświęconego Laudato si'. „Każdy z nas – powiedział do nich Franciszek – jest odpowiedzialny za innych i za przyszłość naszej planety. Podobnie, gospodarka musi służyć człowiekowi, a nie wykorzystywać go i okradać z jego zasobów”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI