Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wobec Piotra zamknięcie Roku Wiary

· Po raz pierwszy zostaną wystawione relikwie przypisywane apostołowi ·

„Adoracja. Niewiele mówi się o adoracji!”. Ta uwaga Papieża Franciszka, wypowiedziana tonem, w którym smutek mieszał się z troską, mogłaby wskazywać na wymowę jednego ze znaków towarzyszących zakończeniu Roku Wiary. Na potwierdzenie tego można dodać inną refleksję Papieża, którą podzielił się z klerykami i nowicjuszkami na zakończenie dni ich pielgrzymki. Odchodząc również w tym przypadku od napisanego tekstu, powiedział: „Jeden z waszych formatorów powiedział mi kiedyś: évangeliser on le fait à genoux – ewangelizacji dokonuje się na kolanach. Posłuchajcie dobrze: „ewangelizuje się na kolanach”. Bądźcie ludźmi modlitwy. Gdy nie ma stałej więzi z Bogiem, misja staje się zawodem”.

Te słowa brzmią jak muzyka w uszach kogoś, kto – jak piszący – wzrastał w szkole von Balthasara. Wielki teolog ubiegłego wieku krytykował ruch niektórych szkół, które przeszły od „teologii uprawianej na kolanach” do „teologii pisanej przy biurku”, i prowokował do powrotu do duchowości i świętości jako spójnej formy życia chrześcijańskiego.

Jedność między działaniem a kontemplacją jest jedną z fundamentalnych kwestii wyrażanych przez wiarę, i zawsze trzeba to podkreślać. Właśnie na mocy tego, w chwili gdy Rok Wiary dobiega końca, Papież Franciszek postanowił udać się 21 listopada do klasztoru klauzurowego na chwilę modlitwy. Wiara żyje głównie adoracją. Spotkanie z Chrystusem wymaga bowiem, aby odpowiedź wierzącego wynikała z kontemplacji Jego oblicza. Dzień „pro orantibus” staje się zatem znakiem ukazującym, jak wiara pomaga w poszukiwaniu tego, co zasadnicze.

W obliczu tajemnicy, w którą się wierzy, skądinąd, modlitwa jest pierwszą i najbardziej realistyczną postawą, jaką powinno się przyjąć. Kontemplacja bowiem nie oddala od obowiązków i trosk codziennych. Przeciwnie, pozwala ona nadać sens i wspierać trud każdego dnia. Radość płynąca z tego spotkania nie jest udawana ani ograniczona do chwili emocji, ale jest warunkiem do tego, by patrzeć w głąb i dostrzegać to, czym warto żyć.

Tylko „roztargniona” wizja teologiczna mogła spowodować rozbieżność między miłością do Boga, cechującą osobę, która się modli, i miłością bliźniego, właściwą temu, kto działa. Czyż dla samego Jezusa kontemplacja Ojca nie była chwilą przygotowującą do pełnienia Jego dzieła ewangelizacyjnego? Przydanie na nowo żywotności wierze jest zatem równoznaczne z weryfikacją relacji zachodzącej między kontemplacją i chrześcijańskim działaniem. Pierwsza jest przesłanką do konsekwentnej działalności ewangelicznej, natomiast druga jest warunkiem koniecznym szczerości kontemplacji.

Życie kontemplacyjne potrafiło łączyć te dwa aspekty. „ Ora et labora” pozostaje w Kościele najlepszą syntezą, do której prowadzi wiara. Klasztor mniszek kamedułek na Awentynie, który Papież Franciszek odwiedzi, reprezentuje ten wymiar w sposób szczególny. Jego otwarcie na miasto przez posługę lectio divina i jadłodajnię dla ubogich ukazuje cel, ku któremu prowadzi kontemplacja: dzielenie się tym, co się posiada. Nie można bowiem kontemplować oblicza Chrystusa, nie rozpoznając go także w Jego „ciele” najbardziej potrzebującym, ponieważ najbardziej cierpiącym.

Również przez ten znak przygotowujemy się do uroczystości zakończenia roku bogatego w łaskę. Był on naznaczony w szczególności wyznaniem wiary, które miliony pielgrzymów uczyniło przy grobie Piotra.

W tym kontekście ostatnim, kulminacyjnym znakiem będzie wystawienie po raz pierwszy relikwii, które tradycja uznaje za relikwie Apostoła, który oddał swoje życie za Pana. Wiara Piotra zatem potwierdzi raz jeszcze, że „Brama” wiodąca do spotkania z Chrystusem jest zawsze otwarta i czeka, aby ją przekroczyć z takim samym entuzjazmem i przekonaniem jak pierwsi wierzący. Dzisiejsi chrześcijanie wiedzą, że muszą tą drogą podążać niestrudzenie, bowiem umacniani i zachęcani przez kontemplację oblicza Chrystusa.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI