Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wobec Boga i wobec historii

„Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny!” – powtarzając przed modlitwą Anioł Pański , a następnie w tweecie apel Pawła VI do Narodów Zjednoczonych, Papież Franciszek stał się wyrazicielem wołania, które – jak przypomniał – wznosi się „z jednej wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość”, bez różnic. Banalne i gorzkie jest stwierdzenie, że nie wszyscy na świecie chcą pokoju i go budują, ale z pewnością pragnienie pokoju jest wszędzie powszechne, w obliczu konfliktów najczęściej zapominanych.  Tak jak teraz, coraz bardziej, w obliczu tragedii w Syrii, której wynikiem od ponad dwóch lat są dziesiątki tysięcy ofiar, zwłaszcza wśród ludności cywilnej, i która powoduje, że rośnie rzesza bezsilnych i zrozpaczonych uchodźców.

Dlatego raz jeszcze głos Biskupa Rzymu – który powiedział, że rani go to, co się wydarza, a zwłaszcza napełnia niepokojem „dramatyczny rozwój wydarzeń, jaki się zapowiada” – wznosi się z mocą, aby potępić użycie broni, a „ze szczególną stanowczością” użycie broni chemicznej: „Powiem wam, że w myślach i w sercu mam jeszcze wyryte obrazy z minionych dni!”, zawołał Papież Franciszek, który zaraz potem wypowiedział doniosłe słowa, nad którymi odpowiedzialni za narody mają obowiązek się zastanowić: „Jest sąd Boży, a także osąd historii co do naszych czynów, przed którym nie można uciec!”

Cała wypowiedź Papieża była poświęcona sytuacji międzynarodowej, scenie, na której od zbyt długiego czasu i bez ustanku mnożą się konflikty, a która w tych tygodniach coraz bardziej jest naznaczana przez bezlitosne zaostrzanie się tragedii syryjskiej. A zatem w tym kontekście bardzo niepokojącym, o nieprzewidywalnym rozwoju wypadków, Papież Franciszek powtarza, że konieczne jest pilne odrzucenie kultury starcia i konfliktu: tym bowiem, co buduje współżycie w narodach i między narodami, jest „kultura spotkania, kultura dialogu; to jest jedyna droga do pokoju”, którą Stolica Apostolska wskazuje i na rzecz której jej dyplomacja podejmuje działania za pomocą wszelkich możliwych środków.

Słowa Biskupa Rzymu skierowane są wyraźnie do stron zaangażowanych w konflikt oraz do wspólnoty międzynarodowej, a jeszcze bardziej znamienne jest nawiązanie do słów Jana XXIII na temat pokoju, a mianowicie, że  „na wszystkich spoczywa obowiązek układania relacji współżycia w sprawiedliwości i w miłości”. Papież Franciszek prosi zatem, aby zaangażowanie na rzecz pokoju „połączyło wszystkich ludzi dobrej woli”, katolików, chrześcijan, wyznawców wszystkich religii, a także „tych braci i siostry, którzy nie wierzą”. I właśnie dlatego Papież kieruje do wszystkich zachętę do włączenia się w przeżywanie dnia postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na świecie, który ogłosił jako bezprecedensową inicjatywę, wzbudzając zainteresowanie i akces także poza Kościołem katolickim.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI