Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Władza oznacza służbę

· Papież Franciszek, przyjmując na audiencji prefektów z różnych miast Włoch, prosi, by w kwestii imigracji postępowano zgodnie z prawem i szanowano prawa człowieka ·

Wykonywanie władzy jest zakorzenione w «posłuszeństwie wobec prawa i kryteriów, które je kształtują», a jego «jedynym szlachetnym celem» jest służba. Przypomniał o tym Papież Franciszek prefektom z różnych miast włoskich, przyjętym na audiencji w piątek 6 lutego rano w Sali Klementyńskiej. Według Papieża do przyczyn «kryzysu władzy», który dziś przeżywany jest «w różnych dziedzinach, zarówno publicznych, jak prywatnych» - i ma istotne konsekwencje przede wszystkim w dziedzinie wychowania młodzieży - «należy właśnie brak podstawowych umiejętności, jakimi są posłuszeństwo, słuchanie drugiego człowieka, cierpliwość».

Taką postawę Franciszek zalecił prefektom, podkreślając, że «sprawowanie władzy ma zawsze na celu dążenie do wspólnego dobra», ponieważ znajduje «swoją najgłębszą rację bytu i możliwość skuteczności w codziennej służbie na rzecz tych, których obejmuje swoją odpowiedzialnością».

Po ukazaniu istotnych cech pracy prefektów – z którą wiąże się «wytrwałe oddanie swoim obowiązkom, głęboka znajomość problemów, połączona z elastycznością, potrzebną, by stawić czoło licznym konkretnym przypadkom, które się pojawiają» - Papież podkreślił przede wszystkim działalność podjętą w obliczu rosnącego zjawiska migracji, związanego z «wzrostem w świecie gwałtownych konfliktów, mających tragiczne konsekwencje dla osób i gospodarki wielu krajów». W dziedzinie tej obowiązki prefekta, podkreślił, «łączą się z potrzebą dbania o to, by w codziennym mierzeniu się z sytuacjami, często o charakterze pilnym, przepisy były stosowane w sposób właściwy, gwarantujący, wraz z wiernością wobec prawa i innych obowiązujących rozporządzeń, skrupulatne poszanowanie podstawowych praw każdej osoby ludzkiej».

Dziękując prefektom za «zaangażowanie, z jakim koordynują przyjmowanie tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, przybywających na wybrzeża Włoch», Franciszek wyraził nadzieję, że zostanie «potwierdzona, dowartościowana i pogłębiona» współpraca prefektur, diecezji i parafii. Współpraca, która «w poszanowaniu odrębnych zakresów kompetencji», podkreślił, ma na celu «promocję człowieka», «dobro kraju» i «wszystkich obywateli».

Przemówienie Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI