Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wkrótce rozpocznie się Rok Wiary i Synod

· W czwartek Papież w Loreto w 50. rocznicę wizyty, którą złożył w sanktuarium Jan XXIII w przededniu otwarcia Soboru Watykańskiego II ·

Podczas audiencji przypomina, że liturgia chrześcijańska jest kultem otwartego nieba dla wszystkich

Papież udaje się 4 października do sanktuarium w Loreto, by «polecić Matce Bożej główne wydarzenie kościelne, które wkrótce się rozpoczną: Rok Wiary i Synod Biskupów o nowej ewangelizacji».  Powiedział to Benedykt XVI do wiernych uczestniczących w audiencji generalnej, która odbyła się na placu św. Piotra w przeddzień wizyty w sanktuarium maryjnym, które pięćdziesiąt lat temu odwiedził Jan XXIII, by zawierzyć Matce Bożej prace Soboru Watykańskiego II, tydzień przed jego rozpoczęciem. «Oby Najświętsza Maryja Panna — powiedział z nadzieją — towarzyszyła Kościołowi w jego misji głoszenia Ewangelii ludziom naszych czasów».

Wcześniej Papież, kontynuując swoje katechezy o modlitwie, powrócił do tematu liturgii chrześcijańskiej, poprzez którą  — przypomniał — «przyswajamy sobie język Kościoła-matki, uczymy się mówić w nim i  przez niego». W modlitwie liturgicznej bowiem «nie mówimy tylko jako pojedyncze osoby, lecz wchodzimy w 'my' Kościoła, który się modli. I musimy przeobrazić nasze 'ja', wchodząc w to 'my'».

Liturgia zatem «nie jest czymś w rodzaju 'wyrażenia siebie' przez wspólnotę, ale przekroczeniem zwykłego 'bycia sobą'», by wejść w powszechność Kościoła. Jest ona  «kultem otwartego nieba», ponieważ  «nie istnieją 'obcy' we wspólnocie liturgicznej»: w każdej celebracji  «uczestniczy razem cały Kościół, niebo i ziemia, Bóg i ludzie». Ważne jest zatem, by chrześcijanin «czuł się i był rzeczywiście  włączony w to 'my' powszechne, które daje fundament  i schronienie naszemu 'ja' w Ciele Chrystusa, którym jest Kościół».

Zresztą  liturgia «nie jest wspominaniem przeszłych wydarzeń, lecz żywą obecnością tajemnicy paschalnej Chrystusa, która przekracza i jednoczy czas i przestrzeń».  Jest ona zasadniczo «działaniem Boga w nas i z nami». Dlatego «to nie jednostka — kapłan lub wierny — bądź grupa sprawuje liturgię, lecz jest ona pierwotnie działaniem Boga przez Kościół, który ma swoją historię, swoją bogatą tradycję i twórcze idee». Oto przyczyna, dla której «nie może być pomyślany lub zmodyfikowany przez pojedynczą wspólnotę lub ekspertów, ale musi być wierny formom Kościoła powszechnego».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI