Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wirus obojętności

· Papież prosi o kultywowanie pamięci, by zwalczać antysemityzm i dyskryminację ·

Kolejny apel o zaangażowanie w walkę z wirusem obojętności, „który niebezpiecznie zaraża nasze czasy”, został skierowany przez Papieża w poniedziałek 29 stycznia rano podczas audiencji – która odbyła się w Sali Konsystorza – do uczestników konferencji na temat walki z antysemityzmem i zbrodniami związanymi z nienawiścią antysemicką.

Podkreślając „odpowiedzialność państw, instytucji i jednostek” za sprzeciwianie się wszelkim formom nienawiści i dyskryminacji, Papież stwierdził, że „bycie odpowiedzialnymi znaczy, że potrafimy odpowiedzieć”. Nie chodzi bowiem tylko o „analizowanie przyczyn przemocy i odrzucanie perwersyjnej logiki, ale o to by szybko i konkretnie na nie odpowiadać. Bo, wyjaśnił Franciszek, „wróg, z którym walczymy, to nie tylko nienawiść, we wszystkich jej formach, ale jeszcze głębiej – obojętność”: jest to autentyczny „wirus, który niebezpiecznie zaraża nasze czasy, czasy, w których jesteśmy coraz bardziej połączeni z innymi, ale coraz mniej wrażliwi na innych”. Ten „perwersyjny korzeń”, przestrzegł Papież, rodzi tylko „rozpacz i milczenie”, jak zaświadcza biblijny epizod Kaina i Abla i jak pokazuje „ogłuszająca cisza” otaczająca to, co zostało po obozie Auschwitz-Birkenau, który Franciszek odwiedził w lipcu 2016 r.: „niepokojąca cisza, w której możliwe są tylko łzy, modlitwa i prośba o przebaczenie”. Co jest zatem „szczepionką” przeciwko temu „wirusowi”? Papież zasugerował, że trzeba podtrzymywać pamięć, podkreślając, że w niej jest „klucz do przyszłości i do nas należy odpowiedzialność za godne jego przekazanie młodym pokoleniom”.

„Aby budować naszą historię, która będzie wspólna albo jej nie bądzie, potrzebujemy wspólnej pamięci, żywej i ufnej, która nie może być więźniem urazy, lecz po przejściu nocy cierpienia musi się otworzyć na nadzieję na nowy świt”, zalecił Franciszek. I na tej drodze „Kościół pragnie pamiętać i iść razem”, pomny na „dziedzictwo, które dzieli z Żydami” - powiedział przypominając słowa Nostra aetate – i przekonany, „nie przez motywy polityczne, lecz przez religijną miłość ewangeliczną”, o konieczności potępiania „nienawiści, prześladowań i wszystkich przejawów antysemityzmu, skierowanych przeciwko Żydom w każdej epoce i przez kogokolwiek”.

Stąd zachęta, „by umacniać kulturę odpowiedzialności, pamięci i bliskości, i by ustanowić przymierze przeciwko obojętności, przeciwko wszelkiej obojętności”. Przymierze, dla którego „będą z pewnością pomocne możliwości informacji, ale jeszcze ważniejsza będzie formacja”. Pilne jest bowiem „wychowywanie młodych pokoleń do czynnego angażowania się w zwalczanie nienawiści i dyskryminacji, ale również w przezwyciężanie dawnych konfliktów i niestrudzone wychodzenie naprzeciw drugiemu”.

Przemówienie Papieża po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI