Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wierność wymaga odwagi

· Benedykt XVI w przemówieniu do Papieskiej Akademii Kościelnej ·

Poważna odpowiedzialność jednoczy z Papieżem jego współpracowników

«Wierność Boga jest podstawą i źródłem naszej wierności», cnotą, która «w przypadku  osób pracujących w Stolicy Apostolskiej nabiera szczególnego znaczenia», ponieważ w doskonały sposób wyraża więź, «która się tworzy między Papieżem i jego bezpośrednimi współpracownikami, zarówno w Kurii Rzymskiej, jak w przedstawicielstwach papieskich». Papież wybrał wierność na temat przemówienia do kapłanów, którzy po ukończeniu studiów na Papieskiej Akademii Kościelnej udadzą się wkrótce w różne miejsca świata, gdzie będą wspomagali Kościoły lokalne  oraz utrzymywali kontakty z władzami krajowymi. Zostali oni przyjęci na audiencji w poniedziałek 11 czerwca razem z wszystkimi innymi członkami Akademii.

Wierność w kontekście biblijnym, wyjaśnił Benedykt XVI, jest przede wszystkim «przymiotem Boga: Bóg daje się poznać jako zawsze wierny przymierzu, które zawarł ze swoim ludem mimo jego niewierności». Właśnie dlatego, że jest wierny «Bóg gwarantuje, że zrealizuje do końca swój plan miłości, toteż jest On również godny wiary i prawdomówny». Dzięki tej  właśnie postawie Boga «powstaje w człowieku możliwość, żeby i on był wierny». W odniesieniu do człowieka cnota wierności «jest głęboko związana z nadprzyrodzonym darem wiary», a nawet staje się wyrazem «owej stałości, która cechuje człowieka, który na Bogu oparł całe życie». Wierność, jaką muszą się wykazywać współpracownicy Papieża, stanowi «poważną odpowiedzialność», która z czasem tworzy i umacnia «więź miłości z Papieżem, wewnętrzną zażyłość, naturalne idem sentire , co dobrze wyraża właśnie słowo wierność». Stąd szczególne pouczenie dla kapłanów, którzy wkrótce wyruszą w daleką drogę: z wierności Piotrowi, «który was posyła – powiedział Papież – wynika również szczególna wierność tym, do których jesteście posłani», i którym będą oni przekazywać wyrazy troski Papieża o wszystkie Kościoły, jego zainteresowania i miłości, z jakimi śledzi życie każdego ludu. «W ten sposób   pomożecie Następcy Piotra dochowywać wierności misji otrzymanej od Chrystusa». I dodał: «Myślę w tym momencie z wdzięcznością o pomocy, którą na co dzień otrzymuję od wielu współpracowników z Kurii Rzymskiej i z przedstawicielstw papieskich, a także o wsparciu, jakim jest dla mnie modlitwa niezliczonych braci i sióstr z całego świata».

Kończąc, Benedykt XVI przypomniał, że wierność wewnątrz Kościoła i Stolicy Apostolskiej «nie jest ślepą lojalnością, ponieważ oświeca ją wiara w Tego, który powiedział: 'Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję  Kościół mój'».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI