Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wielki grzech obojętności

· ​Papież Franciszek przypomina, że opieka nad ubogimi jest obowiązkiem ewangelicznym ·

Choć „w oczach świata mają niewielką wartość”, ubodzy „otwierają nam drogę do nieba, są naszym 'paszportem do raju'”. Przypomniał o tym Papież Franciszek podczas Mszy św., której przewodniczył w niedzielę 19 listopada rano w Bazylice Watykańskiej w obecności prawie siedmiu tysięcy potrzebujących, niezamożnych i bez dachu nad głową, a także licznych wolontariuszy.

Ustanowiony przez Papieża w 2016 r. listem apostolskim Misericordia et misera na zakończenie jubileuszu miłosierdzia, pierwszy światowy dzień ubogich był w uroczysty sposób obchodzony najpierw liturgią w Bazylice św. Piotra, a następnie pod znakiem solidarności w Auli Pawła VI, gdzie Papież spożył obiad z grupą blisko 1500 osób potrzebujących z różnych krajów. W homilii Franciszek, nawiązując do przypowieści o talentach, podkreślił, że „zaniedbanie jest wielkim grzechem w stosunku do ubogich”. I staje się autentyczną „obojętnością”, kiedy człowiek odwraca się „w drugą stronę, kiedy brat jest w potrzebie” lub oburza się „w obliczu zła i nic nie robi”. Zapominając tym samym, że „w ubogich przejawia się obecność Jezusa”, który „będąc bogaty, stał się ubogim”. Dlatego, stwierdził Papież, „w ich słabości jest 'zbawcza siła'”. I „naszym obowiązkiem ewangelicznym jest opiekowanie się nimi, którzy są naszym prawdziwym bogactwem, i to nie tylko dawanie im chleba, ale i łamanie się z nimi chlebem Słowa, które jest w sposób naturalny dla nich przeznaczone”.

„Miłować ubogich znaczy walczyć ze wszystkimi formami ubóstwa, duchowymi i materialnymi”, powtórzył Franciszek. Stąd nadzieja – wyrażona podczas spotkania na modlitwie „Anioł Pański”, odmawianej na placu św. Piotra po Mszy św. - że „ubodzy będą w centrum naszych wspólnot nie tylko w takich momentach jak ten, ale zawsze; bo oni są w sercu Ewangelii, w nich spotykamy Jezusa, który mówi do nas i wzywa nas poprzez ich cierpienia i potrzeby”. W tym kluczu należy interpretować apel, z którym następnie Papież zwrócił się do wspólnoty międzynarodowej w sprawie „społeczności, które żyją w bolesnym ubóstwie, spowodowanym przez wojny i konflikty”. Papież wzywa do „podejmowania wszelkich możliwych wysiłków, by ułatwiać osiągnięcie pokoju, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie”. I przypomniał w sposób szczególny „umiłowany lud libański”, wyrażając pragnienie, by osiągnięto w tym kraju „stabilność, ażeby mógł on dalej być 'przesłaniem' szacunku i współistnienia dla całego regionu i całego świata”.

Franciszek wezwał także do modlitwy „za załogę argentyńskiej łodzi podwodnej marynarki wojennej, która zaginęła bez śladu”. I prośba do kierowców „o roztropność i poszanowanie norm” z okazji dnia poświęconego pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Tematowi bezpieczeństwa Papież poświęcił również przemówienie wygłoszone w poniedziałek 20 listopada podczas audiencji dla włoskiej policji drogowej i kolejowej.

Homilia papieska po włosku 

Rozważanie na „Anioł Pański” po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI