Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Więcej serca w rękach

· ​Papież przypomina, że godności powołania lekarskiego nie można wyrzekać się w imię skuteczności i oszczędności ·

W zawodzie lekarskim „współczucie” nie jest „udręką”, za którą można się ukryć, „aby usprawiedliwić i zaakceptować śmierć chorego”. Powiedział o tym Papież Franciszek na spotkaniu z kierownikami izb lekarskich Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, których przyjął na audiencji w czwartek 9 czerwca rano w sali Klementyńskiej. „Prawdziwe współczucie – przypomniał – nie marginalizuje nikogo, nie upokarza osoby, nie wyłącza jej, a tym bardziej nie uważa jej odejścia za coś dobrego”. Ono jest w jakimś sensie „samą duszą medycyny”, gdyż oznacza „postawę współczucia i miłosierdzia względem tych, którzy cierpią na ciele i na duszy”.

Dzisiaj natomiast, stwierdził Papież, „w naszej technologicznej i indywidualistycznej kulturze współczucie nie zawsze jest dobrze widziane! – niekiedy „jest nawet pogardzane”, jeśli nie wypaczane, gdy popiera się praktyki godzące w godność i życie chorego. A „to – przestrzegł – oznaczałoby tryumf egoizmu, owej „kultury odrzucania”, która pogardza i lekceważy osoby nie spełniające określonych norm zdrowia, piękna i użyteczności”. Stąd zachęta dla lekarzy, aby ze współczucia uczynili „zdrowotną pieszczotę”, którą odpowiedzą na oczekiwania osoby chorej.

Chodzi o to, aby „odpowiedź – wyjaśnił Papież – była związana z szacunkiem” i z „czułością”, ponieważ „sakralna wartość życia człowieka chorego nie znika i nigdy nie zaciemnia się, lecz jaśnieje z jeszcze większą mocą w jego cierpieniu i jego słabości”. Nie przypadkiem św. Kamil de Lellis zalecał tym, którzy opiekują się chorymi: „Wkładajcie więcej serca w te ręce”. A sam Franciszek zwierzył się: „bardzo lubię błogosławić ręce lekarzy, jako znak wdzięczności za to współczucie”.

Na zakończenie Papież zaapelował, aby „nie ulegać pokusie funkcjonalizmu, polegającego na stosowaniu rozwiązań szybkich i drastycznych” w imię „kryteriów wyłącznie skuteczności i finansowej oszczędności”: w grę wchodzi – przestrzegł – „godność życia ludzkiego”, a także „godność powołania lekarskiego”.

Link do przemówienia Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI