Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Więcej miejsca dla kobiet

· Papież prosi o dowartościowanie roli kobiety w dialogu i edukacji ·

Konieczne jest „zwiększenie przestrzeni bardziej wpływowej obecności kobiet”. Zalecił to Papież, przyjmując na audiencji w piątek 9 czerwca rano w Sali Konsystorza uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, którzy obradują od 7 czerwca na temat „roli kobiety w wychowaniu do powszechnego braterstwa”. Temat ten, według Franciszka, „ma pierwszorzędne znaczenie na drodze ludzkości do braterstwa i pokoju”.

Wychodząc od tego właśnie stwierdzenia, Papież przypomniał w szczególności, że kobiety i dzieci są często ofiarami „ślepej przemocy”, podkreślając, że „tam, gdzie dominują nienawiść i przemoc, niszczą one rodziny i społeczeństwa, uniemożliwiając kobiecie pełnienie jej misji wychowawczyni”.

W związku z tym Papież wskazał trzy przede wszystkim dziedziny, w których należy podejmować działania. Trzeba najpierw „doceniać rolę kobiety”, zapewniając jej „coraz większą obecność” w „życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także w życiu kościelnym”. Kobiety, stwierdził, „mają pełne prawo do tego, by włączać się w życie we wszystkich dziedzinach, i to ich prawo musi być głoszone i chronione również za pomocą narzędzi prawnych, jeśli okaże się to konieczne”.

Należy także promować ich wkład w dziedzinie wychowania, unikając przede wszystkim tego, by były pozostawiane „same w towarzyszeniu” tym, którzy są „najsłabsi w rodzinie i w społeczeństwie, ofiarom konfliktów oraz tym, którzy muszą stawiać czoło codziennym wyzwaniom”.

Ważne jest na koniec umożliwianie zaangażowania kobiet w dziedzinie „dialogu życia”, aby ułatwiać „lepsze zrozumienie typowych wyzwań rzeczywistości wielokulturowej”. Lecz „kobiety – uściślił Franciszek – mogą włączać się w sposób pełnoprawny również w wymianę poglądów w zakresie doświadczeń religijnych, a także w zakresie teologii”. I ich wkład nie powinien być „ograniczany do tematów 'kobiecych' czy do spotkań samych kobiet”, ponieważ dialog „jest drogą, którą kobieta i mężczyzna muszą pokonywać razem”.

Przemówienie Papieża po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI