Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wiara oczyszczona i ożywiona

· Papież do biskupów z Kolumbii przybyłych z wizytą „ad limina” ·

Solidarni z ofiarami przestępczości i tymi, którzy uwikłani są w handel narkotykami i bronią

W Kolumbii „lud Boży jest wezwany do oczyszczenia się i ożywienia swej wiary”. Przemawiając dziś rano, w piątek 22 czerwca, do biskupów tego kraju Ameryki Łacińskiej, odbywających wizytę ad limina , Benedykt XVI napominał, by nie ignorowali ani nie lekceważyli „coraz bardziej aktywnych wspólnot zielonoświątkowców i ewangelickich”, obecnych w wielu regionach kontynentu.

Następnie Papież w swoim przemówieniu wyraził troskę o ofiary przestępczości, w szczególności porwanych, oraz tych, którzy uwikłani są w handel narkotykami i bronią. Papież zachęcił również episkopat kolumbijski do kontynuowania wysiłków, podejmowanych w ostatnich latach, „aby zrealizować inicjatywy mające na celu szerzenie nurtu odnowionej i owocnej ewangelizacji”. Skądinąd – dodał – „Kolumbii nie są obce skutki zapominania o Bogu”. Istotnie, „podczas gdy przed laty dawało się rozpoznać jednorodną tkankę kulturową, szeroko akceptowaną w swoim odniesieniu do treści wiary i do wszystkiego tego, co ją inspirowało, dzisiaj nie wydaje się, by nadal tak było w obszernych sektorach społeczeństwa, a przyczyną jest kryzys wartości duchowych i moralnych, który ma negatywny wpływ”. Stąd wezwanie, by „ożywiać we wszystkich wiernych świadomość, że są uczniami i misjonarzami Chrystusa, umacniając korzenie wiary, podsycając nadzieję i ożywiając świadectwo miłości”.

Następnie Benedykt XVI wspomniał o tych „którzy zmuszeni są do emigracji, ponieważ stracili pracę lub mają trudności z jej znalezieniem”; i tych, którzy „widzą, że ich podstawowe prawa są deptane, i muszą porzucić dom i opuścić rodzinę, bo zagraża im mroczny terror”. I odnośnie do tego wezwał biskupów, „aby nadal podążali tą drogą wielkodusznej i braterskiej posługi, która nie jest rezultatem ludzkiego rachunku, ale rodzi się z miłości Boga i bliźniego, będącej źródłem, w którym Kościół znajduje swoją moc, aby wykonywać własne zadanie”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI