Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wiara i rozum w poszukiwaniu Boga

· Dyrektor Kolegium Bernardynów wspomina przemówienie Papieża do świata kultury, wygłoszone w Paryżu ·

Dialog między wiarą a rozumem, ściśle związany z kwestią kultury danego ludu (nie przypadkiem praktycznie podczas każdej podróży Papież spotykał się z przedstawicielami świata kultury lub akademickiego). A poza tym temat jedności, podejmowany zawsze z pokorą i otwarciem na innych, podparty mocą Ewangelii. To są główne filary pontyfikatu Benedykta XVI, według bpa Jérôme'a Beau, biskupa pomocniczego Paryża i dyrektora Kolegium Bernardynów, który w wywiadzie zamieszczonym on line na portalu Konferencji Episkopatu Francji wspomina w szczególności przemówienie wygłoszone przez Papieża 12 września 2008 r. właśnie w tym słynnym instytucie paryskim, uprzywilejowanym ośrodku badań i dyskusji Kościoła i społeczeństwa, nie tylko francuskiego. Jest to ważne przemówienie, wyjaśnia hierarcha, ponieważ upatruje prototypu człowieka chrześcijańskiego w osobowości mnicha, „co w pełni jest uzasadnione przez fakt, że Papież znajdował się w ośrodku cysterskim”. Wykazał, że człowiek w świecie, w którym panuje zamęt, szukając Boga, „nie tyle starał się zmieniać kulturę, ile poprzez nią dążyć do spotkania z Tym, który jest prawdą jego bytu i historii świata”.

Według bpa Beau, w tym przemówieniu Benedykt XVI zwrócił uwagę na to, że konfrontacja między wiarą a rozumem nie jest dialogiem głuchych, ale winna być zawsze ukierunkowana na poszukiwanie Prawdy. Temat ten, zrodzony z otwarcia człowieka na Boga, zdaniem biskupa pomocniczego Paryża, ukazuje mocne punkty i podstawy tego, co oznacza nowa ewangelizacja.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI