Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wezwany by wejść na górę

· Podczas ostatniego spotkania na modlitwie «Anioł Pański» na placu św. Piotra Benedykt XVI komentuje ewangeliczne opowiadanie o Przemienieniu i potwierdza, że będzie dalej służył Kościołowi modlitwą i medytacją ·

Wchodzi w życie motu proprio «Normas nonnullas», które zastępuje kilka norm dotyczących wyboru Biskupa Rzymu

«W tym momencie mojego życia Pan wzywa mnie, bym 'wszedł na górę', bym jeszcze bardziej poświęcił się modlitwie i medytacji. Nie oznacza to jednak opuszczenia Kościoła, przeciwnie, jeśli Bóg mnie  wzywa, to do tego, bym mógł dalej mu służyć z takim samym oddaniem i miłością, z jakimi starałem się do tej pory to czynić, lecz w sposób lepiej odpowiadający mojemu wiekowi i moim siłom». Wychodząc od  Ewangelii o Przemienieniu, Benedykt XVI jeszcze raz wyjaśnił w obecności ogromnych tłumów przepełniających plac św. Piotra racje swojej rezygnacji: «Pan mnie wzywa». Na spotkanie z wiernymi na ostatnią modlitwę «Anioł Pański» pontyfikatu przybyło bardzo wiele osób, które wielokrotnie wyrażały swoje gorące uczucia długimi oklaskami. Dziękując im wielokrotnie za przejawy życzliwości, Papież potwierdził swoje słowa o prymacie modlitwy w życiu chrześcijańskim. Bez niej, przypomniał, «cały wysiłek apostolatu miłosierdzia sprowadza się do aktywizmu».

Zresztą «modlitwa – uściślił – nie jest odizolowaniem się od świata i jego sprzeczności», jak chciał uczynić Piotr na górze Tabor. Przeciwnie, «prowadzi ona do tego, by iść, działać». I stanowi, potwierdził cytując tegoroczne Orędzie na Wielki Post, «nieustanne wchodzenie na górę spotkania z Bogiem, by później schodzić niosąc miłość i siłę, które tam się rodzą, by służyć naszym braciom i siostrom z taką samą jak Bóg miłością».

I to właśnie wezwanie Słowa Bożego «słyszę, że jest skierowane w  szczególny sposób do mnie», powiedział do wiernych przybyłych ze wszystkich parafii miasta i z różnych diecezji włoskich i innych. Zapewniając ich na zakończenie spotkania na modlitwie maryjnej, że «w modlitwie zawsze jesteśmy bliscy».

Dziś natomiast, w poniedziałek 25 rano, zostało ogłoszone  motu proprio Normas nonnullas , które modyfikuje kilka norm odnoszących się do sede vacante i do wyboru Biskupa Rzymu.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

13 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI