Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wersja Schillebeeckxa

· Sobór Watykański II w dzienniku holenderskiego dominikanina ·

Co mówią nam o dziejach Soboru Watykańskiego II stronice dziennika Edwarda Schillebeeckxa ( The Council Notes of Edward Schillebeeckx 1962-1963 , pod redakcją Karim Schelkens, Leuven, Peeters, 2011, ss. XXX + 77, euro 28)? Czy wnoszą nowe elementy, pomocne do rekonstrukcji soborowej debaty teologicznej? Czy mówią coś o udziale biskupów holenderskich?

Holenderski dominikanin Schillebeeckx uważany jest za jedną z głównych postaci Vaticanum II , począwszy od etapu przygotowawczego, kiedy to episkopat holenderski zwrócił się do niego z prośbą o zredagowanie tekstów, które pomogły w sformułowaniu propozycji mających na celu odnowę Kościoła. Schillebeeckx odegrał zasadniczą rolę zwłaszcza podczas długiego lata 1962 r., które poprzedziło uroczyste otwarcie Soboru 11 października. Latem Schillebeeckx, zachęcony przez kilku biskupów holenderskich, spisał szereg spostrzeżeń dotyczących schematów wysłanych ojcom właśnie w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem Vaticanum II ; w tych spostrzeżeniach, które są rezultatem pracy wielu osób, Schillebeeckx zwraca uwagę na różnice między schematami powstałymi w fazie przygotowawczej i pozycjami zajmowanymi przez współczesną myśl teologiczną.

Spostrzeżenia Schillebeeckxa nie zawierają zatem jedynie krytycznych uwag dotyczących schematów powstałych w fazie przygotowawczej, ale przedstawiają kwestie teologiczne, których on sam stał się rzecznikiem, od czasu gdy zaproponował nową interpretację Tomasza z Akwinu. Spostrzeżenia te były bardzo energicznie rozpowszechniane podczas pierwszej sesji Vaticanum II przez biskupów holenderskich, którzy w większości żyli «na ziemiach misyjnych», i wywarły one wpływ na bardzo wielu ojców i ekspertów, również dzięki różnym przekładom, które przygotowanych przez tychże biskupów holenderskich.

Właśnie ze względu na znaczenie wkładu Schillebeeckxa w prace Soboru w pierwszych jego fazach bardzo trafne wydaje się wydanie «zapisków» holenderskiego dominikanina, odnoszących się do jego udziału w pierwszych dwóch sesjach (1962-1963).

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI