Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Według Ducha

· Podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego Papież prosi, aby nie iść na kompromis z grzechem i korupcją ·

A przy okazji modlitwy Regina caeli raz jeszcze apeluje w sprawie uchodźców i wspomina pierwszą wojnę światową

Świat potrzebuje mężczyzn i kobiet otwartych na obecność Ducha. Powiedział to Papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, której przewodniczył w niedzielę rano, 24 maja, w Bazylice Watykańskiej, i wezwał wierzących do „bezkompromisowej walki z grzechem” i „z korupcją, która z dnia na dzień coraz bardziej szerzy się w świecie”.

Opisując działanie Parakleta, Papież użył trzech czasowników – „prowadzi, odnawia i przynosi owoce”, zaczerpniętych z Pisma Świętego. „Apostołom, nie potrafiącym znieść skandalu męki ich Nauczyciela, Duch da nowy klucz do lektury, aby ich wprowadzić w prawdę i piękno wydarzenia zbawienia”, przypomniał, nawiązując do pierwszego czasownika.

Wcześniej „zalęknieni i zablokowani”, dzięki Duchowi Świętemu ci ludzie „już nie będą się wstydzić, że są uczniami Chrystusa, nie będą się już bali, stając przed trybunałami ludzkimi”. I zrozumieją „całą prawdę”, stając się świadkami „dobrej nowiny, którą mają głosić wszystkim”.

Co do drugiego aspektu, Franciszek raz jeszcze wskazał na konieczność „szanowania świata stworzonego”, jako „wymóg naszej wiary”: w istocie, uściślił, „'ogród', w którym żyjemy, został nam powierzony nie po to, abyśmy go wykorzystywali, lecz żebyśmy go uprawiali i strzegli z szacunkiem”. A jest to możliwe, dodał, „tylko wtedy, jeżeli Adam – człowiek ulepiony z ziemi – pozwoli się z kolei odnowić Duchowi Świętemu, jeżeli pozwoli się na nowo ukształtować Ojcu na wzór Chrystusa, nowego Adama”. Wtedy „możemy żyć w wolności dzieci, w harmonii z całym światem stworzonym i w każdym stworzeniu możemy rozpoznawać odblask chwały Stwórcy”.

Wreszcie, mówiąc o owocach Ducha, Papież wymienił „dziewięć cnót radosnych”, o których mówi św. Paweł – miłość, radość, pokój, wielkoduszność, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie – i przestrzegł przed postawami zamknięcia na dary Parakleta, w szczególności tymi, które przejawiają się „w egoizmie dążenia do własnej korzyści, w sztywnym legalizmie, w niepamiętaniu o tym, czego nauczał Jezus, w przeżywaniu życia chrześcijańskiego nie jako służby, lecz własnego interesu”. Natomiast świat, zakończył, „potrzebuje odwagi, nadziei, wiary i wytrwałości uczniów Chrystusa”.

Temat Zesłania Ducha Świętego powrócił także w modlitwie Regina caeli, odmówionej przez Papieża na placu św. Piotra na zakończenie Mszy św., a zakończonej ponownym apelem o przyjmowanie uchodźców, „którzy zmagają się z wielkimi cierpieniami i niebezpieczeństwami”, oraz wspomnieniem „bezsensownej rzezi”, jaką spowodowała przed stuleciem pierwsza wojna światowa.     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI