Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wdzięczni tym,
którzy dali nam życie

· Podczas audiencji generalnej Papież przypomina obowiązek szanowania rodziców ·

„Jeśli oddaliłeś się od swoich rodziców, przemóż się i wróć, wróć do nich; być może są starzy... Dali ci życie”. Tę konkretną naukę zaczerpnął Papież Franciszek w środę 19 września rano z czwartego przykazania - „Czcij ojca twego i matkę twoją” - kontynuując na placu św. Piotra audiencje generalne na temat Dekalogu.

Punktem wyjścia Papieża był fragment Listu do Efezjan (6, 1-4), w którym św. Paweł wzywa do posłuszeństwa rodzicom w Panu - „bo to jest sprawiedliwe”, ale i „aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi” - zwracając uwagę, że „Czwarte Słowo ma swoją cechę: zawiera rezultat”; czczenie ojca i matki daje bowiem „długie szczęśliwe życie”. A „słowo 'szczęście' w Dekalogu występuje tylko w odniesieniu do relacji z rodzicami”. A w następstwie tego trzeba „uznać ich wartość również konkretnymi czynami, wyrażającymi oddanie, przywiązanie i troskę”. A wśród rzeczy sugerowanych przez Papieża jest pojednanie z nimi „z wolnością dorosłych dzieci i pełną miłosierdzia akceptacją ich ograniczeń”, ale także nieubliżanie ojcom i matkom innych. „Jest zwyczaj – wyjaśnił dodając parę słów od siebie – mówienia nieprzyjemnych rzeczy, również brzydkich słów”, lecz „bardzo proszę, nigdy, nigdy, przenigdy nie ubliżajcie rodzicom innych. Powinniście natychmiast „podjąć tę wewnętrzną decyzję: od dziś nigdy nie będę ubliżał mamie lub tacie innej osoby. Dali jej życie! Nie powinno się im ubliżać”.

Inny aspekt omówiony przez Papieża dotyczy tego, że przykazanie obowiązuje niezależnie od ludzkich przymiotów rodziców; „nie mówi” ono bowiem o ich „dobroci” ani „nie wymaga, by byli doskonali”. Przeciwnie, wyjaśnił, „mówi o postępowaniu dzieci, niezależnie od zasług rodziców, i mówi rzecz nadzwyczajną i wyzwalającą: choć nie wszyscy rodzice są dobrzy i nie wszystkie dzieciństwa są pogodne, wszystkie dzieci mogą być szczęśliwe, bo osiągnięcie życia pełnego i szczęśliwego zależy od wdzięczności należnej tym, którzy nas wydali na świat”. Dlatego właśnie „słowa te mogą być budujące dla licznych młodych ludzi, których historie są bolesne” lub „w młodości wiele wycierpieli”. Bo „dzieciństwo pozostawia na całe życie ślad jak niezmywalny atrament, choć niektórzy próbują ukrywać rany związane z pochodzeniem”.

Na zakończenie katechezy, pozdrawiając różne grupy wiernych, Papież zapowiedział beatyfikację w sobotę 22 września w Rumunii Weroniki Antal, wiernej świeckiej zabitej „in odium fidei” w 1958 r. „Dziękujemy Bogu – powiedział – za tę odważną kobietę, która oddając własne życie, złożyła świadectwo prawdziwej miłości do Boga i braci”.

Audiencja generalna po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI