Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Ważna idea

„'Vida Nueva' pozwala patrzeć na rzeczywistość innymi oczami” – to zdanie Papieża Franciszka widnieje na okładce numeru 3000 „Vida Nueva”, a medytacje nad pojęciem nowego życia snute są niczym wątek niemal na wszystkich stronicach czasopisma. Są autorstwa wybitnych przedstawicieli hiszpańskiego życia katolickiego, teologów i biblistów – wśród nich liczba kobiet jest niemal równa liczbie mężczyzn; traktują na wiele różnych sposobów to, co jest podstawową ideą, w oparciu o którą rozwijała się praca nad czasopismem w tych latach: „przebaczenie jest siłą, która wskrzesza do nowego życia”, mówi Soledad Suárez, była przewodnicząca Manos Unidas; „każdy dzień to vida nueva, wspaniały dar, który powinniśmy przyjmować, pomnażać i dzielić się nim”, według Rafaela Aguirre, biblisty; „chrześcijańska propozycja nie jest nowa, ale trzeba starać się o to, aby realizować ją w życiu”, podkreśla Isabel Gómez-Acerbo, teolog. To tylko niektóre przykłady.

Wiele osób snuje refleksje i wprowadza w życie, także poprzez bardziej rozbudowane rozważania, podstawową ideę hiszpańskiego czasopisma, która czyni je żywym i ważnym. Bowiem jedynie gdy u początków jest ważna idea, czasopismo może się rozwijać, interesować, pobudzać do myślenia swoich czytelników.

A propozycją będącą u podstaw jest pogłębianie w czasie i w przestrzeni tego, co jest sercem i fundamentem nawrócenia chrześcijańskiego, to znaczy decyzja, która prowadzi do odnowy własnego życia, do patrzenia na świat nowymi oczami. Projekt ten był podtrzymywany i doskonalony przez te 3000 numerów; jest to projekt, który potrafi łączyć należyty szacunek do tradycji z rzetelnym informowaniem o wszystkich nowych propozycjach, jakie pojawiają się w życiu wspólnoty chrześcijańskiej.

Nieznane sugestie doświadczenia duchowego, nowe rzeczywistości inicjatyw w zakresie pomocy w zmieniającym się świecie, który ujawnia wciąż nowe potrzeby, dojście do głosu nowej aktywności kobiet, zarówno na płaszczyźnie kulturowej, jak i pastoralnej – są to innowacyjne i twórcze wątki, o których rzetelnie informowało czasopismo, zawsze wiążąc je ze słowem i z nauczaniem Papieża. Dając w ten sposób żywy i inspirujący przykład tego, czym może być myśl chrześcijańska, jeżeli uwolni się od mdłego języka, samozachwytu, wyrównywania dróg, już wielokrotnie przebytych.

Lucetta Scaraffia

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI