Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Wartość podlegająca ochronie

· ​Papież do Papieskiej Akademii Pro Vita ·

„Współczesna kultura wciąż jeszcze zachowuje przesłanki, by stwierdzić, że człowiek”, niezależnie od „swoich życiowych warunków, jest wartością podlegającą ochronie; mimo to, jest ona często ofiarą moralnych niepewności, które nie pozwalają jej bronić życia w sposób skuteczny” – przypomniał o tym Papież Franciszek w przemówieniu do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii Pro Vita, których przyjął w czwartek 3 marca rano. Papież dokonał pogłębionej refleksji na temat, który jest w centrum dorocznego spotkania tej papieskiej instytucji, założonej w 1994 r. – „Cnoty w etyce życia” – i przypomniał, że „dobro, którego człowiek dokonuje, nie jest rezultatem kalkulacji czy strategii”, lecz jest „owocem dobrze usposobionego serca, wolnego wyboru, który zmierza do prawdziwego dobra”. Nie wystarczają zatem, dodał Papież, wiedza i technika: „aby czynić dobro, potrzebna jest mądrość serca”. Rzeczywiście dzisiaj wiele instytucji jest zaangażowanych w służbę życiu ale, podkreślił Papież, wiele struktur „troszczy się bardziej o interes ekonomiczny, niż o dobro wspólne”. W istocie „mówienie o cnotach oznacza potwierdzanie, że wybór dobra angażuje i zobowiązuje całą osobę; nie jest kwestią 'kosmetyczną', zewnętrzną okrasą”. Również normy, „choć konieczne”, które sankcjonują szacunek dla osoby, „same nie wystarczą aby w pełni realizować dobro człowieka”, ponieważ „to cnoty kogoś, kto działa na rzecz promocji życia są ostatecznie gwarancją, że dobro będzie rzeczywiście szanowane”. Nie powinno zatem nigdy zabraknąć „realnego zainteresowania” osobą, w szczególności osobami najsłabszymi. I tak, jeśli prawdą jest, że „dzisiaj nie brakuje wiedzy naukowej i narzędzi technicznych zdolnych do wspierania życia ludzkiego w sytuacjach, w których okazuje się słabe”, trzeba jednak – zalecił Franciszek – aby „lekarze i służba medyczna starali się zawsze łączyć wiedzę, technikę i człowieczeństwo”: kto angażuje się w obronę i promocję życia, musi być zdolny do ukazywania jego piękna i do działania „z prawdziwym współczuciem”. Jest zatem zadaniem uniwersytetów dbanie o to, aby studenci „mogli rozwijać te postawy serca i umysłu, które są niezbędne do przyjmowania życia ludzkiego i troski o nie”.

Papież przestrzegł następnie przed „nowymi kolonizacjami ideologicznymi”, które „pod płaszczykiem cnoty, nowoczesności, nowych postaw”, pojawiają się w myśli ludzkiej, a „także chrześcijańskiej”, pozbawiając wolności, ponieważ „lękają się rzeczywistości takiej, jaką ją stworzył Bóg”.

Link do przemówienia Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI