Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Walka z ubóstwem materialnym i duchowym

· Audiencja Papieża dla Papal Foundation ·

«Wasze wysiłki pomagają walczyć z wieloma formami ubóstwa materialnego i duchowego, które występują w rodzinie ludzkiej, oraz przyczyniać się do wzrostu braterstwa i pokoju». Stwierdza to Papież w przemówieniu wręczonym członkom Papal Foundation, przybyłym do Rzymu z  doroczną pielgrzymką.

Ojciec Święty przyjął ich w czwartek 11 kwietnia rano w Sali Klementyńskiej po spotkaniu z premierem Republiki Mozambiku i po audiencji dla kardynała arcybiskupa Florencji i  kilku biskupów z Toskanii, pierwszej grupy hierarchów, która odbywa wizytę ad limina u Papieża Franciszka.

Zwracając się do członków amerykańskiego stowarzyszenia charytatywnego – powstałej w 1988 r., by wspierać misję Papieża poprzez dotacje, stypendia i dzieła miłosierdzia – Biskup Rzymu wyraził swoje uznanie dla inicjatyw podjętych w ciągu 25 działalności. «Przyczyniliście się w znaczący sposób – podkreślił  Papież – do wzrastania wielu Kościołów partykularnych w krajach rozwijających się, finansując m.in. stałą formację duchowieństwa i zakonników, niosąc pomoc, zapewniając opiekę medyczną i leczenie ubogim i potrzebującym, a także tworząc szczególnie potrzebne możliwości kształcenia i pracy».

Wymowna jest, zdaniem Papieża, przypadająca dziś 50. rocznica encykliki Pacem in terris Jana XXIII, promulgowanej 11 kwietnia 1963 r. W związku z tym Papież wyraził nadzieję, że nauczanie Papieża Roncallego będzie «bodźcem do coraz większego zaangażowania w umacnianie pojednania i pokoju na każdym poziomie. W tym okresie wielkanocnym, w którym Kościół zachęca nas do dziękowania za miłosierdzie Boga i za nowe życie, otrzymane przez nas od zmartwychwstałego Chrystusa – zapewnił Papież Franciszek – modlę się o to, byście mogli zaznać radości, którą rodzi wdzięczność za liczne dary Pana i żebyście mogli Mu służyć w ostatnich z Jego braci i sióstr».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI