Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Walka bez przemocy jako styl

· ​Orędzie Papieża na Światowy Dzień Pokoju ·

Walka „bez przemocy aktywna i kreatywna” jako „styl życia” jest w centrum orędzia Papieża na 50. Światowy Dzień Pokoju, który jest obchodzony 1 stycznia 2017 r.

Zaprezentowane w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej w poniedziałek 12 grudnia rano, dokument papieski przypomina przede wszystkim korzenie tego dnia, ustanowionego pół wieku temu przez Pawła VI. Następnie wyraża nadzieję, „że miłość bliźniego i rezygnacja z przemocy będą kierowały sposobem, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych”. Istotnie – wyjaśnia Papież Bergoglio - „kiedy potrafią oprzeć się pokusie zemsty, ofiary przemocy mogą być wiarygodnymi bohaterami procesów budowy pokoju bez przemocy”. Stąd życzenie, by „od poziomu lokalnego i codziennego do porządku światowego” walka bez przemocy mogła stać się „charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszystkich jej formach”.

Wychodząc od stwierdzenia, że ludzkość żyje dziś w „świecie rozdrobnionym”, ale że „również Chrystus żył w czasach przemocy”, Papież podkreśla, iż bycie „prawdziwymi uczniami” Chrystusa dzisiaj znaczy „przyjęcie także jego propozycji odrzucenia przemocy”, która choć niekiedy może być „pojmowana jako poddanie się, niezaangażowanie lub bierność”, w rzeczywistości jest o wiele „silniejsza od przemocy”. Świadkami tego są takie nadzwyczajne postaci jak Teresa z Kalkuty lub „sukcesy odniesione przez Mahatmę Gandhiego i Khana Abdula Ghaffara Khana w walce o niepodległość Indii i przez Martina Luthera Kinga Jr w walce z dyskryminacją rasową”; lub też działalność Leymah Gbowee i kobiet liberyjskich, „które zorganizowały spotkania modlitewne i protesty bez przemocy, przyczyniając się do zakończenia drugiej wojny domowej” w ich afrykańskim kraju. Papież zwraca uwagę m.in. na fakt, że „jeśli źródłem, z którego wypływa przemoc jest serce ludzi, to podstawowe znaczenie ma chodzenie drogami bez przemocy przede wszystkim w rodzinie”.

Orędzie Papieża na Światowy Dzień Pokoju

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI