Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Władza oznacza służbę, miłość i pokorę

· Benedykt XVI podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański apeluje o pokój w Ziemi Świętej i prosi o modlitwę w intencji chorych na trąd ·

Władza w rozumieniu człowieka i władza w rozumieniu Boga to główny temat refleksji przedstawionej przez Benedykta XVI licznym wiernym przybyłym na na plac św. Piotra w niedzielę 29 stycznia na modlitwę maryjną „Anioł Pański”. Wśród obecnych było także wielu przedstawicieli Akcji Katolickiej Dzieci.

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelia dzisiejszej niedzieli (Mk 1, 21-28) opowiada nam o Jezusie, który w  szabat naucza w synagodze w Kafarnaum, małym mieście nad Jeziorem Galilejskim, w którym mieszkali Piotr i jego brat Andrzej. Po nauczaniu, które wzbudziło podziw ludzi, Jezus uwalnia „od ducha nieczystego opętanego człowieka” (por. w. 23), który rozpoznaje w Nim „Świętego Boga”, to znaczy Mesjasza. Jego sława w krótkim czasie rozprzestrzenia się w całym regionie, który On przemierza, głosząc królestwo Boże i uzdrawiając chorych wszelkiego rodzaju - słowem i działaniem. Św. Jan Chryzostom zauważa, że Pan „przeplata nauczanie z dobroczynnym dla słuchaczy działaniem, przechodząc od cudów do słów i znów od nauczania swojej doktryny do cudów” ( Homilia na Ewangelię św. Mateusza 25, 1: PG 57, 328).

Słowa, które Jezus kieruje do ludzi, pozwalają bezpośrednio poznać wolę Ojca i prawdę o nas samych. Inaczej działo się w przypadku uczonych w Piśmie, którzy musieli trudzić się nad odczytaniem Pisma Świętego prowadząc niezliczone rozważania. Ponadto ze skutecznością słowa Jezus łączył skuteczność znaków uwolnienia od zła. Św. Atanazy zauważa, że „rozkazywanie złym duchom i wypędzanie ich nie jest dziełem ludzkim, lecz boskim”; Pan bowiem „oddalał od ludzi wszystkie choroby i wszelkie słabości. Któż, widząc Jego moc (...) wątpiłby jeszcze, że On jest Synem, Mądrością i Mocą Bożą?” ( Oratio de Incarnatione Verbi 18.19: PG 25, 128 BC.129 B). Władza Boża nie jest siłą natury. Jest mocą miłości Boga, który stwarza wszechświat i wcielając się w Jednorodzonego Syna, zniżając się do naszego człowieczeństwa, uzdrawia świat zepsuty przez grzech. Romano Guardini pisze: „Całe istnienie Jezusa jest wyrażaniem mocy w pokorze (...) jest władzą, która zniża się do postaci sługi” ( Il Potere , Brescia 1999, 141. 142).

Często dla człowieka władza oznacza posiadanie, moc, panowanie, powodzenie. Tymczasem dla Boga władza oznacza służbę, pokorę, miłość; oznacza wchodzenie w logikę Jezusa, który pochyla się, aby umywać nogi uczniom (por. J 13, 5), który pragnie prawdziwego dobra człowieka, który leczy rany, który jest zdolny do tak wielkiej miłości, że daje swoje życie, bo jest Miłością. W jednym ze swoich listów św. Katarzyna ze Sieny pisze: „Trzeba, abyśmy naprawdę widzieli i poznawali dzięki światłu wiary, że Bóg jest najwyższą i wieczną Miłością i może pragnąć jedynie naszego dobra» ( List 13 , w: Le Lettere , t. 3, Bologna 1999, 206).

Drodzy przyjaciele, w najbliższy czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z ufnością prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby kierowała zawsze nasze serca do  Bożego miłosierdzia, które wyzwala i leczy nasze człowieczeństwo, napełniając je wszelkimi łaskami i dobrem, mocą miłości.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI