Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W wymiarze synodalności

· Rozpoczęły się na Krecie obrady Soboru prawosławnego ·

W poniedziałek 20 czerwca odbyła się pierwsza sesja Świętego i Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego. Rozmieszczeni w półkolu na obszernym podwyższeniu po prawej i lewej stronie patriarchy ekumenicznego, według porządku w dyptychach, zgodnie z ustaleniami regulaminu Soboru, zwierzchnicy siedzą naprzeciwko zgromadzenia ojców soborowych, delegacji dziesięciu obecnych Kościołów. 

Pośrodku półkola, przed patriarchą Bartłomiejem, znajduje się mały ołtarz, na którym umieszczona jest księga Ewangelii pomiędzy dwiema zapalonymi świecami. Za zwierzchnikami, w drugim półkolu, zasiadają biskupi-radcy, po dwóch. W tle widnieje ikona przedstawiająca Zesłanie Ducha Świętego, w otoczeniu dwóch innych – z Chrystusem i Matką Bożą. Motto soboru: „On powołał wszystkich do jedności”, zapisane jest w różnych językach, natomiast w górze przedstawione są godła 14 autokefalicznych Kościołów prawosławnych.

Ta sesja inauguracyjna była otwarta dla obserwatorów z innych Kościołów, wyznań i organizacji chrześcijańskich, a także dla dziennikarzy. Po odśpiewaniu hymnu z uroczystości Zesłania Ducha Świętego została odczytana Ewangelia św. Marka, mówiąca o dwóch synach Zebedeusza, którzy proszą, aby mogli zasiadać po prawej i lewej stronie Chrystusa. On odpowiada im: „Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10, 35-45).

Patriarcha ekumeniczny, przypominając że uwaga całego świata skierowana jest na Sobór, zwraca uwagę na odpowiedzialność, jaka wynika z tego spojrzenia dla ojców soborowych. Jedyne przesłanie, które cytuje, to słowa Papieża Franciszka, który 19 czerwca przy okazji modlitwy Anioł Pański i na twitterze zachęcał do łączności w modlitwie z wyznawcami prawosławia w intencji Wielkiego i Świętego Soboru: „Wczoraj – zauważa Bartłomiej – Jego Świątobliwość modlił się o pomyślność naszych obrad nie tylko w czasie modlitwy Anioł Pański, ale także za pośrednictwem internetu; był uprzejmy wspomnieć nasz Sobór i życzyć mu powodzenia. Składamy mu za to serdeczne podziękowanie”.

Z Chanii – Hyacinthe Destivelle

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI