Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W wodach miłosierdzia

Zbiór syryjski z VI w. zawiera krótką homilię o Objawieniu Pańskim. Nie komentuje ona wprost tekstów biblijnych, omawia tematy Epifanii i wylicza dobrodziejstwa jej świętowania: „Niech będzie błogosławiony Najwyższy, który w swej łaskawości uczynił nas godnymi tych błogosławionych świąt, abyśmy przez nasze oddawanie chwały i nasze pieśni stali się towarzyszami aniołów. 

Niech będzie błogosławiony Ten, który wypiera święta świętami, zastępuje zgromadzenia zgromadzeniami i wytycza nowe ścieżki, aby kroczyło po nich plemię wiernych. W istocie, zamiast świąt bożków oto nasza ludzkość czci święta Boga. W miejsce rozwiązłych zgromadzeń, które gromadziły demony w świecie, oto zgromadzenia pełne umiaru, które wszędzie gromadzi Duch Boży. Zamiast ścieżek, którymi nasza ludzka natura podążała ku rzeźbionym bożkom, Chrystus przygotowuje nowe ścieżki wiernym, aby dotarli oni do miejsca szczęśliwości”.

Homilia z tego samego rękopisu na Boże Narodzenie wskazuje, że została ona wygłooszona przez „superiora klasztoru dla mnichów i wiernych, którzy przybyli do klasztoru na święta Bożego Narodzenia”. Homilia na Objawienie Pańskie sytuuje się w tym samym kontekście. A przybycie wiernych zostaje od razu wyjaśnione: „Ponieważ dzisiaj Chrystus wychodzi ku pustyni na spotkanie Jana Chrzciciela. Podobnie wierni, Jego uczniowie, opuszczają swoje domy i spieszą ku żyjącym w odosobnieniu. A podczas gdy Pan idzie nad Jordan, oni biegną ku mnichom. Zamiast Tego, który nie potrzebuje chrztu, oto oni biegną, aby zostali oczyszczeni przez chrzest modlitwy. Zamiast Tego, który pochyla głowę przed Janem, oto oni pochylają głowy po prawicy Jego uczniów. Zamiast Tego, który jest posłuszny prorokowi, przez Niego samego posłanemu, są ci, którzy posłusznie idą za głosem Jego słowa i biegną ku braciom i ich dzieciom niczym ku starszym od nich ojcom”.

Tekst zestawia następnie dwa święta, Boże Narodzenie i Objawienie Pańskie, i nawiązuje do tematu święta jako objawienia się Chrystusa ludziom, które oznajmione jest głosem Ojca i przez świadectwo Jana: „W pierwsze święto On narodził się z łona, a w dzisiejsze święto objawia się w chrzcie. Pan ludzi był ukryty przed ludźmi, choć był wśród nich, a dziś został objawiony przez głos Ojca, przez przyjście Ducha i przez głoszenie Jana. Dzisiaj oblubienica rozpoznała swojego Oblubieńca: rozpoznała Tego, o którym słyszała od Jana, kiedy wskazał jej na Niego palcem: Oto Baranek Boży”.

Wyjście na pustynię prowadzi wiernych już nie na spotkanie z Janem, ale na spotkanie z samym Chrystusem, który przebacza im grzechy i czyni im dar z Ducha Świętego: „Dzisiaj ci, którzy przybyli, zamiast Jana, sługi, znaleźli Jezusa, Pana wszystkiego. Oni spieszyli do proroka, a zastali Pana proroków. Przyszli do Chrzciciela, aby uzyskać odpuszczenie grzechów, a zastali Tego, który wraz z odpuszczeniem grzechów daje także świętość Ducha. Objawił się Ten, który był ukryty w łonie, a dziś objawił się w chrzcie. Dziewica Go zrodziła, jako że jest On zrodzony, i chrzest Go zrodził, choć nie było to konieczne. Przebywał w łonie i w nim został ukształtowany jako niemowlę, a nas ukształtował jako nowe stworzenie. Zstąpił w chrzcie, wylał Ducha i zrodził nas, dzieci Boże”.

My wszyscy zatem, mówi dalej tekst, uwielbiajmy z miłością tego Pana łagodnego, który dał się poznać w takie sposoby, aby nas ożywić. Spieszmy ku Temu, który przyszedł do nas. Spieszmy w każdej chwili ku przebaczeniu przez skruchę. Uświęcajmy naszą duszę w pragnieniu Tego, który nas uświęca w wodach swojego miłosierdzia. Oczyśćmy się ze wszystkiego naszego zła i okażmy się czyści”. Tekst kończy się wezwaniem, aby żyć i chodzić w świetle, które pochodzi od Chrystusa: „Ukażcie się w świetle w rzeczach dobrych, abyśmy wszyscy byli prowadzeni przez światło do światła. To znaczy od światła uczynków do duchowegp światła królestwa Chrystusa, abyśmy wszyscy stali się godni łaski i miłosierdzia Jezusa”.

Manuel Nin

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI