Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W sposób jasny i z pokorą

· Otwierając nadzwyczajne zgromadzenie ogólne poświęcone rodzinie, Papież Franciszek przypomina ojcom, jak urzeczywistnia się synodalność ·

„Mówić jasno” – Papież Franciszek, wprowadzając do prac Synodu Biskupów, wskazał wyraźnie na tę postawę jako „ogólny warunek podstawowy” odbywania zgromadzenia. W poniedziałek rano, 6 października, w nowej Auli Synodalnej, na początku pierwszej kongregacji generalnej, sam Papież zachęcał ojców synodalnych „do mówienia wszystkiego, co się czuje, z parrezją”– użył tego greckiego terminu, wskazującego na skrajną szczerość.

Biskup Rzymu prosił w istocie, aby na nadzwyczajnym zgromadzeniu ogólnym, które odbywa się w Watykanie i potrwa do 19 października, obradującym na temat wyzwań duszpasterskich związanych z rodziną w kontekście ewangelizacji, panował klimat „kolegialności i synodalności dla dobra Kościoła i rodzin”. Zatrzymując się w szczególności przy aspekcie synodalności, wyjaśnił, że „trzeba mówić wszystko to, co czuje się, w Panu, że należy powiedzieć – bez ludzkich względów, bez lęku”. A ponieważ synodalność praktykuje się poprzez dwie postawy, Papież Franciszek po zasugerowaniu, jaki powinien być sposób wypowiedzi, wezwał do pokornego i z nastawieniem na przyjęcie, „z otwartym sercem” słuchania wszystkiego, „co mówią bracia”. Po jego przemówieniu nastąpiły sprawozdania sekretarza generalnego, którzy przedstawił proces przygotowań do Synodu poświęconego rodzinie, poczynając od zakończenia zwyczajnego zgromadzenia ogólnego w 2012 r., poświęconego nowej ewangelizacji, i relatora generalnego, który przedstawił rozległy obraz aktualnej rzeczywistości rodziny, wyodrębniając w szczególności trudne sytuacje i wyzwania, jakie stają przed działalnością duszpasterską Kościoła. Poranne posiedzenie zakończyło się paroma swobodnymi wypowiedziami.

Wcześniej, w sobotę wieczorem, Papież wziął udział w czuwaniu modlitewnym na placu św. Piotra, zorganizowanym z inicjatywy Konferencji Episkopatu Włoch. W obecności 80 tys. zgromadzonych wiernych zwrócił się do ojców synodalnych z zachętą, aby wsłuchiwali się „w bicie serca tych czasów” i mieli spojrzenie wciąż skierowane na Chrystusa, aby mogło dojść do „szczerej wymiany zdań, otwartej i braterskiej”, na temat rodziny.

Następnego dnia rano Papież odprawił Mszę św. w Bazylice Watykańskiej na otwarcie Synodu. „Zgromadzenia synodalne – przypomniał – nie są po to, aby dyskutować piękne i oryginalne pomysły czy żeby zobaczyć, kto jest mądrzejszy”, przeciwnie, „służą temu, aby lepiej uprawiać i chronić winnicę Pańską, aby współpracować dla urzeczywistnienia Jego marzenia, Jego zamysłu miłości w odniesieniu do Jego ludu”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI