Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W sporcie  najwyższą wartością jest doskonałość moralna

· Benedykt XVI do uczestników kongresu lekarzy sportowych ·

Doskonałość moralna i duchowa ma większe znaczenie niż jakikolwiek wynik i stanowi największą wartość sportu, powiedział Papież do uczestników  XXXII międzynarodowego kongresu medycyny sportowej, których przyjął na audiencji w czwartek 27 września rano w Sali Szwajcarów Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo.

W przemówieniu wygłoszonym po angielsku do uczestników kongresu, przybyłych ze 117 krajów z pięciu kontynentów, Benedykt XVI podkreślił «zdolność sportu i wyczynów fizycznych do jednoczenia osób i narodów we wspólnym dążeniu do pokojowej rywalizacji na wysokim poziomie», co pokazały ostatnie igrzyska olimpijskie oraz paraolimpiada w Londynie. Zresztą — dodał Papież — «powszechne zainteresowanie, jakie budzi i znaczenie atletyki i medycyny sportowej znalazły odpowiednie odzwierciedlenie również w temacie tegorocznego kongresu, który poświęcony jest implikacjom waszej pracy w skali globalnej i jej możliwości inspirowania wielu osób na całym świecie».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI