Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W społeczeństwie pluralistycznym jest możliwy pokój

· Papież wzywa libańskie władze polityczne, społeczne i religijne do odrzucenia przemocy i odważnych działań na rzecz jedności ·

W Harissie podpisanie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Medio Oriente”

Na Bliskim Wschodzie jest możliwe nowe braterstwo. Bez rezygnowania ze specyfiki i różnic kulturowych, społecznych i religijnych. Ale uznając wkład wszystkich w budowanie „pluralistycznego społeczeństwa”, opartego na fundamentach „wzajemnego szacunku, pragnienia poznania drugiego i nieustannego dialogu”.

Drugi dzień podróży Papieża do Libanu rozpoczyna przesłanie pokojowe, które wyraża zarazem realizm i nadzieję, wskazując całemu regionowi Bliskiego Wschodu konkretne drogi pojednania. Nie przypadkiem Benedykt XVI powierza je politykom, dyplomatom, osobom duchownym i przedstawicielom świata kultury Libanu – z którymi spotkał się w sobotę rano, 15 września w pałacu prezydenckim – kładąc nacisk na potrzebę kształtowania „ludzi wielkodusznych i prawych”, potrafiących dokonywać „wolnych i słusznych wyborów” i „wspierać politykę oraz inicjatywy zmierzające do jednoczenia narodów”. Także za cenę „przeciwstawiania się powszechnym opiniom, modom, ideologiom politycznym i religijnym”.

Rzeczą priorytetową, zdaniem Papieża, jest odrzucenie logiki zemsty i potępienie wszelkiego rodzaju „przemocy słownej i fizycznej”, która zawsze stanowi „pogwałcenie godności człowieka, zarówno sprawcy, jak i ofiary”. Każdy człowiek „jest jedyny i niezastąpiony” – przypomina, mówiąc o konieczności obrony życia ludzkiego przed zagrożeniami wojny i terroryzmu, jak również przed nędzą, wykorzystywaniem, dominacją interesów ekonomicznych i finansowych.

Papież raz jeszcze wskazuje Liban jako wzór współżycia dla całego obszaru Bliskiego Wschodu. I mówi o przykładnych „dobrych stosunkach”, jakie panują między religiami, nawiązując w ten sposób do jednego z głównych fragmentów posynodalnej adhortacji apostolskiej, podpisanej w piątek po południu w Harissie. Dokument ten, nawołując do nawrócenia osobistego i współpracy, napomina w szczególności chrześcijan, muzułmanów i Żydów, aby wystrzegali się instrumentalizacji i pretekstów, „aby usprawiedliwiać w imię religii akty nietolerancji, dyskryminacji, marginalizacji, a nawet prześladowań”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI