Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W służbie jedności

· Papież mówi o Turcji do Orientale Lumen Foundation ·

Podczas najbliższej podróży do Turcji papież spotka Patriarchę Bartłomieja, by dać świadectwo «głębokiej więzi łączącej stolice w Rzymie i w Konstantynopolu» i potwierdzi chęć «pokonania, w miłości i prawdzie, przeszkód, które jeszcze nas dzielą». 

Potwierdził to sam Franciszek w przemówieniu skierowanym do członków Orientale Lumen Foundation, których przyjął na audiencji w piątek 24 października rano w Sali Papieży. Potwierdzając, że «nie ma prawdziwego dialogu ekumenicznego bez gotowości do wewnętrznej odnowy i do dążenia do większej wierności Chrystusowi i Jego woli», Papież przypomniał w szczególności «wielki wkład», włożony przez Jana XXIII i Jana Pawła II w «rozwój coraz ściślejszych relacji między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym». I poprosił obecnych o modlitwę, aby i on mógł pełnić posługę Biskupa Rzymu «w służbie komunii i jedności Kościoła».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI