Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W przemówieniach Papieża w Puerto Maldonado i w Limie

· Zdecydowana obrona ludów tubylczych, ciemiężonych przez nowy kolonializm ·

 Amazonia, nękana przez kolonializm ekonomiczny i ideologiczny w starych i nowych formach, stanowi dla świata „rezerwat” – nie tylko „biologiczny”, ale również „duchowy” i „kulturowy” – którego należy bronić i go chronić. Z tego przekonania wynika apel skierowany przez Papieża Franciszka, aby „przełamać historyczny paradygmat”, który traktuje region Amazonii jedynie jako „niewyczerpaną spiżarnię”, skąd można czerpać bez skrupułów, a zwłaszcza „nie licząc się z jej mieszkańcami”. Nie przypadkiem tym ostatnim Papież poświęcił pierwsze z publicznych spotkań z bogatego programu wizyty w Peru.

Piątek 19 stycznia rozpoczął się od przejazdu z Limy do Puerto Maldonado, gdzie Papież spędził znaczną część przedpołudnia wśród przedstawicieli rdzennej ludności. Około 4 tys. osób powitało go w Colisero Madre de Dios, następnie – po spotkaniu z ludnością w instytucie Basadre i wizycie w domu El Principito (Małego Księcia), w którym zapewniana jest opieka dzieciom nie mającym rodziny – dziewięcioro z nich, reprezentujących różne grupy etniczne, zjadło z nim obiad w ośrodku duszpasterskim Apaktone.

Powróciwszy do Limy po południu, po zatrzymaniu się na krótko w kaplicy bazy lotniczej stolicy, Franciszek dotarł do Pałacu Rządowego na rozmowę z władzami i przedstawicielami korpusu dyplomatycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Następnie udał się do pobliskiego kościoła św. Piotra, gdzie spotkał się z grupą współbraci jezuitów. Wieczorem wrócił do nuncjatury i pobłogosławił liczne osoby, które oczekiwały, aby go powitać. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI