Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W prawdzie i z miłosierdziem blisko człowieka

· Przemawiając do zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Nauki Wiary, Papież potwierdza „nie” dla eutanazji ·

„Rozmyślne przerwanie ludzkiej egzystencji” nie jest „wyborem na rzecz 'cywilizacji'”. Potwierdził to Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Nauki Wiary, których przyjął na audiencji w piątek 26 stycznia rano w Sali Klementyńskiej.

Nawiązując do kwestii towarzyszenia chorym w fazie terminalnej – która wraz ze zbawieniem chrześcijańskim i „implikacjami etycznymi właściwej antropologii w dziedzinie ekonomiczno-finansowej” stanowi jeden z tematów, nad którymi pracuje dykasteria – Papież podkreślił, że dziś „proces sekularyzacji, absolutyzując idee samostanowienia i autonomii w wielu krajach doprowadził do wzrostu żądań eutanazji jako ideologicznej afirmacji chęci władzy człowieka nad życiem”.

„Jasne jest – powiedział w związku z tym Papież – że tam, gdzie życie nie ma wartości ze względu na swoją godność, ale z uwagi na skuteczność i wydajność, wszystko to staje się możliwe”. Ale właśnie dlatego, dodał, koniecznie trzeba wciąż potwierdzać, że „życie ludzkie, od poczęcia do naturalnego końca, ma godność, która sprawia, że jest nietykalne”.

Franciszek przypomniał również, że misja dykasterii zawsze musi „mieć charakter zdecydowanie duszpasterski”, ponieważ „autentycznymi pasterzami są ci, którzy nie zostawiają człowieka samemu sobie, ani nie pozwalają, by padał ofiarą swojej dezorientacji i swoich błędów, lecz w prawdzie i z miłosierdziem pomagają mu odnaleźć swoje autentyczne oblicze w czynieniu dobra”. A zatem „autentycznie duszpasterskie jest każde działanie mające na celu branie człowieka za rękę, kiedy zagubił on poczucie swojej godności i swojego przeznaczenia, by prowadzić go z ufnością do odkrycia pełnego miłości ojcostwa Boga, Jego dobrego przeznaczenia i dróg pozwalających budować bardziej ludzki świat”.

O konieczności „odpowiadania na pilne potrzeby cierpiącej ludzkości, by wnieść wkład myśli wierzącej, wcielonej i solidarnej” Papież mówił natomiast do członków Papieskiej Akademii Teologicznej, których przyjął następnie w Sali Konsystorza. Do nich Franciszek skierował zachętę, by „potrafili pojmować swoją tożsamość nie w perspektywie autoreferencjalnej”, lecz zabiegali o „spotkanie między teologią, filozofią i naukami o człowieku, aby dobre ziarno Ewangelii przyniosło obfity plon na szerokim polu wiedzy”. W tym sensie Papież zalecił „coraz ściślejszą współpracę” między kościelnymi instytucjami uniwersyteckimi i akademią, która jest powołana do „prowadzenia owocnego dialogu z każdą z nich, by ułatwiać wspólną pracę, skoordynowaną i podzielaną”.

Przemówienie do Kongregacji ds. Nauki Wiary po włosku

Przemówienie do Papieskiej Akademii Teologicznej po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI