Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W poszukiwaniu oblicza Boga

· Audiencja generalna Benedykta XVI na temat objawienia ·

W przeddzień rozpoczęcia tygodnia ekumenicznego wezwanie do modlitwy o jedność

Pragnienie, by «ujrzeć oblicze Boga», należy do natury każdego człowieka, również tego, który nie wierzy. Powiedział to Papież podczas audiencji generalnej, która odbyła się w środę 16 stycznia w Auli Pawła VI. Kontynuując swoje cotygodniowe rozważania o Roku Wiary, Benedykt XVI mówił o objawieniu Boga, które w Jezusie «osiąga swój szczyt, swoją pełnię». Wcielenie wyraża bowiem «nowość Nowego Testamentu, ową nowość, która pojawiła się w grocie betlejemskiej: Boga można zobaczyć, Bóg odsłonił swoje oblicze, jest widoczny w Jezusie Chrystusie».

Podczas gdy w Starym Testamencie akcent położony jest przede wszystkim na potrzebie niesprowadzania Boga do «przedmiotu» lub zwykłego «wizerunku, który bierze się do ręki» - tak dalece, że nawet przed samym Mojżeszem oblicze to pozostaje jeszcze zakryte – wraz z wcieleniem «w poszukiwaniu oblicza Boga następuje niewyobrażalny przełom, bo teraz oblicze to można oglądać: jest nim oblicze Jezusa, Syna Boga, który stał się człowiekiem». Chrystus zatem – wyjaśnił Papież - «ukazuje nam oblicze Boga i pozwala nam poznać imię Boga», określając Go jako «Tego, który jest między ludźmi». Tym samym «zapoczątkowuje On w nowy sposób obecność Boga w historii, ponieważ ten, kto Go widzi, widzi Ojca»: rzeczywistość tę tradycja patrystyczna i średniowieczna trafnie syntetyzuje nazywając Jezusa Verbum abbreviatum, «Słowem streszczonym, Słowem krótkim, zwięzłym i istotnym Ojca, który wszystko nam o Nim powiedział».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI