Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W poszukiwaniu drogi do wyjścia

· Papież Franciszek przypomina, że powołanie chrześcijańskie jest wyjściem poza siebie ·

Powołanie chrześcijańskie jest doświadczeniem exodusu, wyjścia poza siebie i wędrowania drogą naśladowania Chrystusa i służby braciom. Stwierdza to Papież Franciszek w przesłaniu na pięćdziesiąty drugi Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który obchodzony będzie 26 kwietnia, w IV Niedzielę Wielkanocną.

«Wierzyć – przypomina w związku z tym Papież – znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie». Wzorem jest Abraham, który porzuca «swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi». Tego «wyjścia», wyjaśnia Papież, « nie należy rozumieć jako pogardę dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowieczeństwa»; przeciwnie, «ten, kto wyrusza, by pójść za Chrystusem odnajduje życie w obfitości, dając całego siebie do dyspozycji Bogu i Jego Królestwu».

Itinerarium powołaniowe «jest głęboko zakorzenione w miłości». Bowiem, wyjaśnia Franciszek, «powołanie chrześcijańskie jest przede wszystkim wezwaniem miłości, która pociąga i odsyła poza siebie, decentralizuje osobę, zapoczątkowuje „trwałe wychodzenie z 'ja'». Jest ono zawsze działaniem Boga, który wyprowadza nas z naszej sytuacji wyjściowej, wyzwala nas ze wszelkich form niewolnictwa, wyrywa nas z przyzwyczajenia i obojętności, popychając nas ku radości komunii z Bogiem i braćmi». Dlatego właśnie Kościół «jest naprawdę wierny swemu Mistrzowi, zależnie od tego, na ile jest Kościołem „wychodzącym”, nie martwiącym się o siebie, o swoje struktury i swoje zdobycze, a raczej zdolnym, by iść, wyruszyć, spotkać Boże dzieci w ich rzeczywistej sytuacji i współ-czuć z powodu ich ran». Ten kto naśladuje Chrystusa nie ucieka bowiem «nigdy od życia i świata», lecz znajduje nową motywację «dla solidarnego zaangażowania na rzecz wyzwolenia braci, zwłaszcza najuboższych».

Orędzie Papieża

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI