Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W obliczu tajemnicy Boga

· Na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie Papież zapowiada, że następny odbędzie się w 2016 r. w Cebu ·

Wielka historia wiary w Irlandii wstrząśnięta przez straszliwe grzechy kapłanów i osób konsekrowanych, popełnione w stosunku do nieletnich

Pozostaje jeszcze bardzo wiele do zrobienia, by urzeczywistnić «prawdziwą odnowę liturgiczną», o której potrzebie mówili ojcowie soborowi, zwłaszcza w zakresie pełnego udziału każdego chrześcijanina w Mszy św. Stwierdza to Benedykt XVI w przesłaniu wideo do uczestników 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie, które zostało przekazane w niedzielę 17 czerwca na zakończenie «Statio orbis» pod przewodnictwem kardynała legata Marca Ouelleta w Croke park w stolicy Irlandii.

Papież, choć przyznał, że w świetle tego, co zostało zrealizowane w Kościele powszechnym po zakończeniu Vaticanum II, uzyskany rezultat jest «wyraźny i bardzo wielki», nie ukrywał, że «było wiele nieporozumień i nieprawidłowości». Nie zostało właściwie zrozumiane – powiedział -  że zachęta do odnowy zewnętrznych form «miała na celu ułatwienie zbliżenia się do głębi tajemnicy», by «prowadzić ludzi na spotkanie z Jezusem». Natomiast w pewnych przypadkach «weryfikacja form liturgicznych pozostała na poziomie zewnętrznym i aktywny udział pomylono z zewnętrzną działalnością». Stąd potrzeba dopełnienia odnowy liturgicznej, by pomóc wiernym «na nowo uznać tajemniczą obecność zmartwychwstałego Pana». Eucharystia, potwierdził zasadniczo Benedykt XVI, musi być okazją do odkrycia w Jezusie pokarmu dla naszej wiary. Pokarmu, którego w oczywisty sposób zabrakło owym «kapłanom i osobom konsekrowanym», którzy – jak podkreślił – popełnili «straszliwe grzechy», nadużywając zaufania «osób powierzonych ich opiece» i podważając «wiarygodność przesłania Kościoła».

Papież zakończył swoje przesłanie, prosząc Pana, by «głęboko nas poruszył» i pomógł stać się rzeczywiście «świadkami Jego miłości» i «Jego prawdy». O tej nadziei mówił też podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» na placu św. Piotra. Nieprzypadkowo Benedykt XVI przypomniał, że Bóg czyni cuda właśnie poprzez nasze słabości. Posługując się przypowieściami z liturgii niedzielnej, uwypuklił moc  ziarna gorczycy, wyrażoną właśnie w jego słabości, i siłę, jaka się w nim wyzwala, kiedy zaczyna kiełkować.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI