Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W obliczu jednego człowieka, który jest miarą dla wszystkich

· Znaczenie trylogii Benedykta XVI o Jezusie, zakończonej prologiem poświęconym opowiadaniom o dzieciństwie ·

Prologiem poświęconym „opowiadaniom o dzieciństwie” Joseph Ratzinger – Benedykt XVI kończy swoją trylogię o Jezusie z Nazaretu, którego Kościół głosi jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi (por. 1 Tm 2, 5). Pierwszy tom mówi o drodze Jezusa „od chrztu do Przemienienia”, natomiast drugi prowadzi czytelnika od „wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania”.

Niewątpliwie warto zgłębiać to niezwykłe dzieło, liczące ok. 900 stron. Każdy, kto pragnie się dowiedzieć, czego może oczekiwać od Boga i jaka jest sytuacja człowieka, musi zapoznać się z Jezusem z Nazaretu. Jezus bowiem nie jest jedną z wielu znaczących postaci w historii ludzkości, lecz jedynym człowiekiem, który jest miarą dla wszystkich. Za Jego pośrednictwem Bóg przyszedł do nas, w Nim nas przyjął i objawił każdemu człowiekowi jego najwznioślejsze powołanie. Jest to jedyne imię pod niebem, przez które możemy być zbawieni (por. Dz 4, 12). Dlatego Kościół wierzy, że w Chrystusie dany jest „klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej” ( Gaudium et spes , n.10).

Kiedy jakiś sceptyk pyta mnie, czy naprawdę wierzę, że jednorodzony Syn Boży został poczęty za sprawą Ducha Świętego i zrodzony z Maryi Dziewicy, bez udziału człowieka, odpowiadam z przekonaniem i bez wahania: tak, ponieważ wierzę w Boga, dla którego nic nie jest niemożliwe. Stworzenie nie wymyka się z ręki Boga. Odwieczne Słowo może stać się ciałem w Dziewicy. Rozumne są wiara w Boga i nieograniczoność Jego możliwości działania. Byłoby natomiast sprzeczne z rozumem ograniczanie zbawczego planu i działania Boga w historii do tego, co człowiek uważa za możliwe.

W przedmowie Papież określa swoją książkę poświęconą opowiadaniom o dzieciństwie Jezusa jako swoisty „przedsionek” do dwóch poprzednich tomów na temat postaci i przesłania Jezusa z Nazaretu. Przy pełnej świadomości problemów teologicznych i historycznych, jakie nasuwają się przy badaniu Pisma Świętego, „pytanie o relację przeszłości do teraźniejszości stanowi nieuniknioną część tej samej interpretacji”. Ponieważ, zgodnie z naszą wiarą, to Bóg jest autorem świadectwa o Jego zbawczym działaniu za pośrednictwem Jezusa Chrystusa i w  Duchu Świętym, w ostatecznym rozrachunku naukowa egzegeza nie służy temu, co było niegdyś, ale Temu, który jest Słowem, które stało się człowiekiem i zamieszkało wśród nas. Przez swoją nową książkę Papież pragnie nam pokazać, co znaczy, że Jezus jest Emmanuelem, Bogiem z nami (por. Mt 1, 23).

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI