Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W Królestwie miłości, która służy

· Benedykt XVI odprawia Mszę św. z nowymi kardynałami ·

A podczas audiencji dla purpuratów wygłasza nowy apel o pokój na Bliskim Wschodzie i w Kolumbii

Pokój w poszanowaniu drugiego człowieka na Bliskim Wschodzie, sprawiedliwość i pojednanie w Kolumbii. Z nowymi kardynałami, mianowanymi podczas Konsystorza w sobotę 24 listopada, Papież podzielił się swoim niepokojem o sytuację w regionie bliskowschodnim i o przyszłość budowania  pokoju społecznego w  kraju południowoamerykańskim.

Podczas audiencji, która odbyła się w poniedziałek rano – nazajutrz po Mszy św. odprawianej w Bazylice św. Piotra w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata  —  Benedykt XVI, przemawiając  do sześciu purpuratów, którym towarzyszyli bliscy i wierni, skierował «na nowo naglący apel» o pokój na Bliskim Wschodzie. Gdzie chrześcijanie – powiedział z nadzieją - «muszą móc żyć w wolności swoją wiarą». I gdzie z tego właśnie powodu konieczne jest głębokie i trwałe pojednanie, oparte na «autentycznym poszanowaniu drugiego człowieka».  Papież zapewnił o pamięci w modlitwie również Kolumbię, wyrażając nadzieję, że «umiłowani synowie i córki» tego kraju «w pokoju i zgodzie będą szli naprzód drogami sprawiedliwości, pojednania i solidarności».

Zresztą  — jak podkreślił w homilii podczas Mszy św. z nowymi kardynałami, której przewodniczył w niedzielę rano - «królestwa ziemskie rodzą się i upadają», ale królestwo Boże «nigdy nie przeminie i nigdy nie zostanie zniszczone». Dlatego, że «nie odpowiada ono logice panowania i siły», lecz  kieruje się «prawdą i miłością». Jezus przyszedł bowiem, «by objawić i przynieść nowy rodzaj królowania»  i «dać świadectwo prawdzie Boga, który jest miłością i pragnie zaprowadzić królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju».

Oto dlaczego «być uczniami Jezusa – przypomniał Benedykt XVI – znaczy nie ulegać zafascynowaniu  światową logiką władzy, lecz nieść światu światło prawdy i miłości Boga». Jest to «niełatwa odpowiedzialność» dla wszystkich wiernych, a w sposób szczególny dla nowych kardynałów, wezwanych do «ukazywania zawsze priorytetu Boga i Jego woli w obliczu interesów świata i jego potęg». Dlatego Papież wzywa: «naśladujcie Jezusa, który przed Piłatem, w upokarzającej sytuacji, opisanej w Ewangelii, objawił swoją chwałę, a jest nią miłość do końca, wyrażająca się w oddaniu własnego życia za umiłowane osoby».

Również podczas spotkania na modlitwie  «Anioł Pański», odmawianej na placu św. Piotra na zakończenie niedzielnej Mszy św., Papież na nowo zachęcił wiernych, «byśmy kontynuowali zbawcze dzieło Boga nawracając się na Ewangelię, zdecydowanie idąc w ślady owego Króla, który nie przyszedł, by Mu służono, lecz by służyć i dać świadectwo prawdzie».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI