Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W komunii i otwarcie

· Podczas Mszy św. na zakończenie Papież przedstawia pierwszy bilans prac Synodu Biskupów poświęconego młodzieży ·

 

„Pracowaliśmy w komunii i z otwartością, z pragnieniem służenia Bogu i Jego ludowi” – powiedział Papież Franciszek, zarysowując pierwszy bilans Synodu Biskupów poświęconego młodzieży, który rozpoczął się 3 października, a zakończył po ponad trzech tygodniach, w niedzielę 28 października, Mszą św. w Bazylice Watykańskiej.

W homilii Papież potwierdził, że Kościół pragnie słuchać młodych ludzi „z miłością”, bowiem, wyjaśnił, „Bóg jest młody i kocha młodzież”. I w związku z tym zachęcał, aby mieć „serce nastawione na słuchanie”; towarzyszyła temu prośba skierowana bezpośrednio do młodzieży „w imieniu nas wszystkich, dorosłych: wybaczcie nam, że często nie wysłuchiwaliśmy was” i „zamiast otwierać wam serce, napełnialiśmy wasze uszy”.

Druga postawa, na którą wskazał Papież, to „bliskość”. Oznacza to, wyjaśnił, „wnoszenie nowości Boga w życie brata”. To jest, zdaniem Franciszka, „antidotum na pokusę gotowych recept” i przeciwko niebezpieczeństwu doktrynerstwa i aktywizmu. „My – stwierdził – chcemy naśladować Jezusa i tak jak On ubrudzić sobie ręce”, stając się „zwiastunami nowego życia”.

Na koniec Papież zachęcił do dawania świadectwa i przypomniał, że „nie jest postawą chrześcijańską czekanie, aż bracia poszukujący zapukają do naszych drzwi; powinniśmy iść do nich”, niosąc Jezusa, a nie „siebie samych, nasze 'recepty', nasze 'etykietki' w Kościele”.

Także przy okazji modlitwy Anioł Pański, odmówionej na zakończenie celebry, Papież mówił o doświadczeniu synodalnym, które określił jako „czas pociechy i nadziei”, naznaczony słuchaniem i „rozeznawaniem wspólnotowym”. Po modlitwie maryjnej na placu św. Piotra wybrzmiały także słowa ubolewania Papieża z powodu „nieludzkiego aktu przemocy”, dokonanego w synagodze w Pittsuburghu.

W sobotę 27 października po południu, podczas ostatniej kongregacji generalnej Zgromadzenia, Franciszek zabrał głos po zakończeniu głosowania nad dokumentem końcowym – którego tekst został zatwierdzony przez ojców bardzo szeroką większością głosów – i potwierdził, że Synod „jest przestrzenią chronioną, aby mógł działać Duch Święty”, i zapewnił, że tekst, będący wynikiem refleksji ojców, wymaga jeszcze studiowania i przemyślenia. Papież zaapelował także ponownie o modlitwę i pokutę, aby bronić Kościół przed „prześladowaniem” i przed „ustawicznymi oskarżeniami”, jakim jest poddawany. „Jest to chwila trudna – przyznał – gdyż Oskarżyciel, atakując nas, atakuje Matkę, a Matki się nie tyka”.

Słowa Papieża po głosowaniu nad dokumentem końcowym 

Homilia podczas Mszy św. na zakończenie  

Rozważanie przy okazji niedzielnej modlitwy Anioł Pański  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI