Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W jakiej perspektywie należy odczytywać przeznaczenie człowieka

· Wizyta Jana Pawła II w Gdańsku przed 25 laty ·

Drodzy bracia i siostry!

Z wielką radością przewodniczę tej Eucharystii z okazji 25. rocznicy wizyty bł. Jana Pawła II w Gdańsku.

Przed pięcioma laty byłem tu wśród was, by uczcić jej 20. rocznicę, a w międzyczasie cały Kościół otrzymał wielki dar jakim była beatyfikacja Jana Pawła II, która odbyła się 1 maja 2011 r. na placu św. Piotra, w atmosferze entuzjastycznej radości i modlitwy. Mamy więc dzisiaj jeszcze jeden powód, aby dziękować Bogu w tej katedrze Trójcy Świętej.

Właśnie niedawno miałem zaszczyt poświęcić nową kaplicę w Gdańsku-Zaspie pod wezwaniem nowego błogosławionego i umieścić jego relikwie na ołtarzu.

Zawsze bardzo chętnie przybywam do Gdańska i rozmyślam nad tym, że niedaleko stąd przelał swoją krew św. Wojciech, biskup Pragi i apostoł w Prusach, patron Polski, a także archidiecezji gdańskiej. Wojciech poszedł za Chrystusem jako sługa wierny i wielkoduszny, dając swoje życie za Pana. I natychmiast był czczony jako męczennik.

W tym roku wypominamy również 20. rocznicę ustanowienia metropolii gdańskiej. 25 marca 1992 r. na mocy bulli Totus Tuus Poloniae populus diecezja gdańska została podniesiona do rangi archidiecezji metropolitalnej. W ramach reorganizacji diecezji polskich, dokonanej przez bł. Jana Pawła II diecezja chełmińska zmieniła nazwę na pelplińską i wraz z diecezją toruńską została włączona do gdańskiej prowincji kościelnej. Wszystko to, drodzy bracia i siostry, jest powodem wielbienia Boga i odnowionego zaangażowania w służbę w Jego Kościele.

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam wzruszającą rozmowę zmartwychwstałego Jezusa ze św. Piotrem, w której Mistrz trzykrotnie kieruje do ucznia pytanie: „Czy miłujesz Mnie?” (J 21,16). Miłość jest głównym tematem wszystkich pism apostoła Jana. Ze względu na miłość Ojciec dał swego Syna, ze względu na miłość Syn oddał życie na krzyżu. Ze względu na miłość Chrystus powołał i zgromadził wokół siebie swoich uczniów. Powołanie oparte jest na miłości i miłość musi być podstawową zasadą postawy Piotra. W tym kontekście słowa Jezusa: „Czy miłujesz Mnie?”, wprowadzają Apostoła w pełnienie szczególnego zadania w rodzącej się wspólnocie Kościoła. Przed powierzeniem Piotrowi urzędu pasterza swej trzody Pan domaga się od niego wyraźnego wyznania miłości. Bowiem tylko ten, kto jest pobudzany miłością Chrystusa, może paść Jego owce i prowadzić je do Boga, który jest pełnią miłości. Tylko ten, kto odpowiada na miłość Chrystusa, może przewodniczyć Jego owczarni na ziemi, dając świadectwo tej miłości.

Posługa pasterska opiera się na pełnym zaufaniu między Chrystusem a Jego Apostołem. Jest to więź, której nie można mierzyć logiką ludzką. To zaufanie jest głęboko rozpoznane tylko przez Pana, który zna najgłębsze tajniki naszego serca. Syn Boży dobrze zna serce Apostoła i powierza mu misję, by pasł Jego owczarnię: „Paś owce moje” (J 21, 17). Do wypełniania tej funkcji pasterskiej wymagana jest gotowość do świadectwa bez zastrzeżeń, aż do męczeństwa. I św. Piotr daje swe życie za owczarnię Chrystusa, jako odpowiedź na ofiarę, jaką Pan złożył z siebie samego za przyjaciół swoich (por. J 15,13).

Podczas spotkań i Mszy św. błogosławionego papieża Jana Pawła II, padały niezapomniane słowa, skierowane do wszystkich Polaków, słowa nierozerwalnie związane z historią tego narodu. Na Skwerze Kościuszki w Gdyni, 11 czerwca 1987 r., Pielgrzym Nadziei przypomniał, że „słowo «solidarność» zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem”, że „zostało wypowiedziane w nowy sposób, który równocześnie potwierdza jego odwieczną treść (...) W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo «solidarność». Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady: «wszyscy przeciw wszystkim», ale tylko wedle zasady: «wszyscy z wszystkimi», «wszyscy dla wszystkich». Mówił też papież: „Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie (tamże). I jeszcze: „nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu”, ale „jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się «bardziej ludzkie», kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością”(tamże).

W Sopocie pamiętnego 5 czerwca 1999 r. padły następujące słowa: „Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają” . Także i dziś słowa te są nadal aktualne. Jan Paweł II przypomniał przy tej okazji narodziny i znaczenie Solidarności, właśnie tutaj w Gdańsku. Z wielką determinacją stwierdził, że „to wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego”. I dodał słowa niezapomniane: „Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: «nie ma wolności bez solidarności». Dzisiaj trzeba powiedzieć: «nie ma solidarności bez miłości»”. W ten sposób wytyczył drogę budowy duchowej: „Jesteśmy zatem wezwani – powiedział – do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania «cywilizacji miłości»”. Są to słowa dla wszystkich i na wszystkie czasy. Cywilizacja miłości może być owocem rozwoju i drogi cywilizacji narodu ukierunkowanego na miłość, wielkoduszność, prawdę, wolność i solidarność, czyli wartości, które odpowiadają logice Ewangelii.

W tym kontekście nie możemy zapomnieć słów wypowiedzianych podczas wizyty w Skoczowie w 1995 r. Błogosławiony Papież przypomniał, że „być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie”. Papież uczył, co oznacza odważne podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne: „to znaczy troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2).

Na gdańskim półwyspie Westerplatte w 1987 r. Papież podjął również wielką kwestię formacji młodzieży. Zalecał, aby każdy znalazł „w życiu jakieś swoje «Westerplatte». Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można «zdezerterować». Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba «utrzymać» i „«obronić», (...) w sobie i wokół siebie”.

Drodzy przyjaciele, los każdego człowieka można odczytać przez pryzmat pytania Jezusa w dzisiejszej Ewangelii: „Czy miłujesz Mnie?” (J 21,16), i odpowiedź: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). Życie Kościoła opiera się na tym pytaniu Chrystusa skierowanym do każdego ucznia: „Czy miłujesz Mnie?” i na naszej odpowiedzi: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

W tej samej perspektywie zwraca się do nas w drugim czytaniu Apostoł Paweł: „Zachęcam was (...), abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4, 1-2). To wezwanie św. Pawła, wraz ze słowami, których ze wzruszeniem wysłuchaliśmy na nowo, z bogatego nauczania bł. Jana Pawła II niech nam pomogą dalej angażować się w budowanie cywilizacji miłości i przynosić owoc w codziennym życiu, żyjąc autentycznie Ewangelią Chrystusa.

Na tę drogę kieruje nas i prowadzi Papież Benedykt XVI. Podczas beatyfikacji swego umiłowanego poprzednika powiedział o nim, że „swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, (...) pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię” w dzisiejszym świecie. Ufając w jego wstawiennictwo, powtarzamy: „Prosimy cię, nadal umacniaj z nieba wiarę ludu Bożego”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI