Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W imię Jezusa

· Msza św. w Domu św. Marty ·

Tylko imię Jezusa jet naszym zbawieniem. Tylko On może nas zbawić. I nikt inny. Na pewno nie nowocześni «czarodzieje» i ich wróżby z kart, które zwodzą współczesnego człowieka.

I właśnie na imieniu  Jezusa Papież Franciszek oparł rozważanie przedstawione w piątek w oktawie Wielkanocy, 5 kwietnia, podczas Mszy św. odprawianej w  Domus Sanctae Marthae w obecności sediarzy papieskich i ich zwierzchników oraz  pracowników apteki watykańskiej, świeckich i bonifratrów.

Papież nawiązał w szczególności do pierwszego czytania, zaczerpniętego z Dziejów Apostolskich (4, 1-12) i zastanawiał się nad wartością i znaczeniem imienia Jezusa. Fragment przedstawia epizod, w którym Piotr i Jan, po aresztowaniu za głoszenie zmartwychwstania Jezusa ludowi, zostali zaprowadzeni przed Sanhedryn. Na pytanie, dlaczego uzdrowili chromego przy bramie Świątyni, Piotr odpowiedział: «Uczyniliśmy to w imię Jezusa Chrystusa». W imię Jezusa, powtórzył Papież, dodając: «On jet Zbawicielem; to imię, Jezus. Kiedy człowiek mówi Jezus, to jest właśnie On, czyli ten, który czyni cuda. I to imię nam towarzyszy w sercu».

Również w Ewangelii św. Jana, dodał Papież, apostołowie trochę wychodzą z siebie, «bo nic nie złowili przez całą noc, kiedy Pan poprosił ich o coś do jedzenia», i nic nie mając, odpowiedzieli w sposób dość szorstki. Lecz «kiedy  Pan powiedział do nich: 'zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi i znajdziecie', być może pomyśleli o tym razie, kiedy Pan powiedział Piotrowi, by poszedł na łów, a on odpowiedział: 'Nic nie złowiliśmy przez całą noc, ale w Twoje imię pójdę!'».

Wracając do Dziejów Apostolskich Papież Franciszek wyjaśnił, że «Piotra objawia prawdę, kiedy mówi 'Uczyniliśmy to w imię Jezusa'», ponieważ  jego odpowiedź jest natchniona przez Ducha Świętego. My, kontynuował, «nie możemy bowiem wyznawać Jezusa, nie możemy mówić o Jezusie, nie możemy powiedzieć czegoś  o Jezusie bez Ducha Świętego». To właśnie Duch Święty «każe nam wyznawać Jezusa lub mówić o Jezusie bądź ufać Jezusowi». I to właśnie Jezus jest z nami «na drodze naszego życia, zawsze».

Papież opowiedział następnie swoje osobiste doświadczenie, związane z pewnym mężczyzną, ojcem ośmiorga dzieci, który od trzydziestu lat pracuje w kurii arcybiskupiej w Buenos Aires. «Przed wyjściem, przed zrobieniem czegokolwiek – powiedział – szeptał zawsze do siebie: 'Jezu!'. Pewnego razu zapytałem go: 'Dlaczego mówisz zawsze Jezu?'. 'Kiedy mówię Jezu' odpowiedział ten prosty człowiek, czuję się silny, czuję, że mogę pracować, ponieważ wiem, że On jest przy mnie, że mnie strzeże'». A przecież, podkreślił Papież, ten człowiek «nie studiował teologii: ma tylko łaskę chrztu i moc Ducha Świętego». «Jego świadectwo – powiedział Papież Franciszek – bardzo dobrze mi zrobiło. Imię Jezus. Nie ma innego imienia. Może zrobi to dobrze nam wszystkim», żyjącym w świecie, w którym jest tak wielu 'wybawicieli'. Czasem, «kiedy są problemy – zauważył – ludzie nie zawierzają Jezusowi, ale innym rzeczom», szukając pomocy u domniemanych czarodziejek, «aby rozwiązały problemy», bądź «idą do wróżących z kart», by zrozumieć, co mają począć. Lecz zbawienia nie znajduje się u czarowników czy w kartach: ono jest w «w imieniu Jezusa. I musimy dawać temu świadectwo! On jest jedynym Zbawicielem».

Następnie Papież nawiązał do roli Najświętszej Maryi Panny. «Matka Boża – powiedział – zawsze prowadzi nas do Jezusa. Módlcie się do Matki Bożej, a Ona zrobi to, co w Kanie: 'Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!'». Ona «zawsze nas prowadzi do Jezusa. Jako pierwsza działa w imię Jezusa». Na zakończenie Papież wyraził pragnienie: «Chciałbym, abyśmy w tym dniu, w tygodniu po zmartwychwstaniu Pana, pomyśleli o tym: zawierzam się imieniu Jezusa; modlę się 'Jezu, Jezu!'».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI