Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W ekonomii i polityce potrzeba bezinteresowności

· Audiencja Benedykta XVI dla trzech stowarzyszeń katolickiego laikatu ·

Bezinteresowności nie nabywa się na rynku ani nie można jej nakazać prawem. Tymczasem zarówno w ekonomii, jak i w polityce potrzebna jest bezinteresowność osób, zdolnych do obdarzania się nawzajem (wzajemnego daru). Mówił o tym Papież do przedstawicieli Kościelnego Ruchu Zaangażowania Kulturalnego, Federacji Organizacji Chrześcijańskich Międzynarodowej Służby Wolontariatu i Ruchu Pracowników Chrześcijańskich, których przyjął na audiencji w sobotę 18 maja rano, w Auli Pawła VI.

Kultura, wolontariat i praca – dodał Benedykt XVI – stanowią nierozerwalną triadę codziennego zaangażowania katolików świeckich, „którzy pragną wyraźnie ukazywać przynależność do Chrystusa i do Kościoła” zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze publicznej w społeczeństwie. Wierny świecki angażuje się, kiedy spotyka człowieka będącego w potrzebie i – zwłaszcza w środowisku pracy – „stara się promować ludzką godność”. Dar z siebie jest wspólnym mianownikiem tych trzech dziedzin, w których świecki chrześcijanin winien kierować się „logiką Chrystusa”, będącą fundamentem owej „logiki daru”, która – często lekceważona – znajduje swoje pełne dowartościowanie właśnie w tych, którzy poświęcają „swój czas, swoje zdolności i kompetencje, swoje wykształcenie i profesjonalizm”.

Przykładem w tym względzie jest rodzina, „pierwsze miejsce – powiedział Papież – w którym doświadcza się bezinteresownej miłości”. I nie przypadkiem – zauważył – kiedy tak nie jest, rodzina przeżywa kryzys i się wypacza. Już w Caritas in veritate Benedykt XVI pisał o przykładzie rodziny jako fundamentalnego środowiska wychowawczego, w którym człowiek uczy się żyć jako chrześcijanin, w logice bezinteresowności, rozszerzając ją na wymiar uniwersalny. „Poświęcenie się bez reszty dla dobra bliźniego” pomaga między innymi w odkryciu głębokiego szczęścia. Jest to tym bardziej prawdziwe, kiedy mowa jest o kwestiach społecznych, takich jak sprawiedliwość, ekonomia, polityka, wszystkie te środowiska, w których potrzeba „bezinteresowności, osób zdolnych do dawania siebie jedni drugim”. Trzeba nadal iść tą drogą, „która jest drogą Ewangelii”, dochowując wierności nauce społecznej Kościoła i będąc lojalni wobec pasterzy. Papież zakończył zachęcając przedstawicieli ruchów świeckich, by kontynuowali tę drogę.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI