Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W ekonomii to, co małe, jest piękne

· Przesłanie Papieża do III Światowego Forum Rozwoju Lokalnego ·

«To, co małe, jest piękne» i «skuteczne», pisze Papież Franciszek w przesłaniu do III Światowego Forum Rozwoju Lokalnego, odbywającego się w Turynie od 13 do 16 października. Franciszek określił jako «stosowną» tę inicjatywę, mającą na celu refleksję i dialog «nad możliwościami ekonomicznego rozwoju lokalnego, postrzeganego jako siła napędowa innej wizji ekonomii, rozwoju, stosunku do ziemi i między osobami» i wyraził życzenie, by «Bóg dał światło i natchnienie» uczestnikom spotkania. 

Jest ono bowiem ważne z punktu widzenia «promocji Programu 2030» - a więc włączania, obrony środowiska i integralnego rozwoju ludzkiego – którego efektywne wprowadzenie w życie jest coraz bardziej «pilne i konieczne». W związku z tym Papież przestrzegł przed «dwoma niebezpieczeństwami», jakimi są «ograniczanie się do biurokratycznej praktyki sporządzania długich list dobrych zamiarów – celów, zamysłów i wskazówek statystycznych, lub wierzenie, że jedno teoretyczne i apriorystyczne rozwiązanie może być odpowiedzią na wszystkie wyzwania», i zachęcił do tego, by «pamiętać zawsze, że ponad planami i programami są konkretni mężczyźni i kobiety, tacy sami jak rządzący, którzy żyją, walczą i cierpią». A zważywszy na to, że «integralny rozwój człowieka i pełne uznanie godności ludzkiej muszą być budowane i urzeczywistniane przez każdego, przez każdą rodzinę, we wspólnocie z innymi istotami ludzkimi i we właściwej relacji ze środowiskami, w których rozwija się społeczny wymiar życia człowieka», dla Franciszka «lokalny rozwój gospodarczy» może stanowić «najwłaściwszą odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami gospodarka zglobalizowana i często okrutna w swoich rezultatach».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI