Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W drodze do jedności

· Papież Franciszek przyjął na audiencji Jego Miłość Justina Welby'ego, arcybiskupa Canterbury i prymasa Wspólnoty anglikańskiej ·

Trwałość więzi opartych na wzajemnym szacunku pomaga trzymać kurs

«Dążmy do jedności, po bratersku zjednoczeni w miłości». Z takim wezwaniem Papież Franciszek zwrócił się do Jego Miłości Justina Welby'ego, arcybiskupa Canterbury i prymasa Wspólnoty anglikańskiej, którego przyjął w piątek 14 czerwca rano. W przemówieniu do swego czcigodnego gościa Papież Franciszek  nie omieszkał przyznać, że «dzieje relacji między Kościołem Anglii i Kościołem rzymskim są długie i złożone, a także nie brak w nich momentów bolesnych». Jednakże ostatnie dziesięciolecia «cechuje proces zbliżenia i braterstwa – stwierdził Papież – za który musimy szczerze podziękować Bogu».  Proces ten mógł się urzeczywistnić zarówno dzięki dialogowi teologicznemu, poprzez prace Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej, jak dzięki nawiązaniu na wszystkich poziomach serdecznych relacji i codziennemu współżyciu w duchu głębokiego szacunku i szczerej współpracy.

Ojciec Święty przyznał, że trwałość tych więzi pozwoliła «trzymać kurs również wtedy, gdy w dialogu teologicznym pojawiły się trudności poważniejsze od tych, które można było sobie wyobrazić na początku tej drogi».

W związku z tym Papież Franciszek podkreślił wartość inicjatywy podjętej przez  Benedykta XVI, aby stworzyć «odpowiednią strukturę kanoniczną, by odpowiedzieć na prośby grup anglikanów, którzy chcieli zostać przyjęci, również wspólnotowo, na łono Kościoła katolickiego». I dodał «Jestem pewien, że pozwoli to światu katolickiemu lepiej poznać tradycje duchowe, liturgiczne i duszpasterskie, które należą do dziedzictwa anglikańskiego».

Mówiąc następnie o potrzebie coraz większej współpracy między katolikami i anglikanami, Ojciec Święty podkreślił w szczególny sposób wspólne zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej i takiego systemu gospodarczego, «który będzie służył człowiekowi z korzyścią dla wspólnego dobra», przypominając o obowiązku «dawania posłuchu wołaniu ubogich, aby nie byli pozostawieni  na pastwę praw ekonomii, która zdaje się widzieć w człowieku tylko konsumenta».

Ze swojej strony arcybiskup Canterbury przypomniał słowa – zacytowane również przez Papieża w przemówieniu – skierowane w 1966 r. przez Pawła VI do arcybiskupa Ramseya podczas jego historycznej wizyty w Watykanie i zapewnił: «Rzeczywiście czuję, że przybywam do miejsca, w którym mogę się czuć jak w domu».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI